Przydatność danych pochodzących z rachunkowości w analizach benchmarkingowych szpitala

Aleksandra Wiercińska

Abstract

Purpose – presentation of accounting as a subject of benchmarking comparisons of the hospital. Indication of the necessary conditions for the proper use of data obtained from accounting. Design/ Methodology/Approach – analysis of literature and source materials. Findings – a model set of data and indicators as a basis for comparisons between hospitals, based on accounting system data. Originality/Value – benchmarking is an increasingly used tool by hospitals to improve efficiency and profitability of their services. The article points out to the need for appropriate use of financial data generated by accounting and presents the possibilities of applying accounting in benchmarking comparisons.
Author Aleksandra Wiercińska (FM / DA / FAU)
Aleksandra Wiercińska,,
- Financial Accounting Unit
Other language title versionsUsefulness of accounting data in the benchmarking analyses of hospitals
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460 [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2016
No2 (80)
Pages411-420
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbenchmarking szpitali, rachunkowość, podmioty lecznicze, zarzadzanie szpitalem
Keywords in Englishhealth care, benchmarking, accounting, benchmarking comparisons of the hospital
Abstract in PolishCel – przedstawienie rachunkowości jako przedmiotu porównań benchmarkingowych szpitala oraz wskazanie warunków koniecznych do prawidłowego wykorzystania pozyskanych z niej informacji. Metodologia badania – analiza literatury przedmiotu oraz materiałów źródłowych. Wynik – wzorcowy zestaw danych i wskaźników stanowiący podstawę porównań pomiędzy szpitalami, opierający się na danych pozyskiwanych z rachunkowości. Oryginalność/Wartość – benchmarking jest narzędziem coraz częściej wykorzystywanym przez szpitale do podnoszenia efektywności i rentowności swoich usług. Artykuł przedstawia możliwości wykorzystania danych generowanych przez rachunkowość w porównaniach benchmarkingowych szpitali oraz zwraca uwagę obszary, gdzie zachodzi konieczność ich normalizacji.
DOIDOI:10.18276/frfu.2016.2.80/2-43
URL https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/9811.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back