Wpływ działalności człowieka na zmiany hydrograficzne wybranych mokradeł

Magda Sikora , Roman Cieśliński

Abstract

Celem pracy jest określenie, jaki wpływ na zmiany hydrograficzne mokradeł miała wieloletnia działalność człowieka. Pod uwagę były brane takie aspekty antropopresji jak rozwój sieci melioracyjnej, wydobycie torfu czy renaturyzacja. Do badań wybrano Torfowisko Pobłockie oraz Kurze Grzędy. Głównymi materiałami źródłowymi były mapy historyczne z ostat-niego stulecia, a także współczesne mapy topograficzne i tematyczne. Uzupełnieniem prac kameralnych były badania terenowe z 2013 r., weryfikujące istniejącą sieć hydrograficzną i urządzenia hydrotechniczne na obszarze opracowania. Stwierdzono, że największy wpływ na analizowane podmokłości w przeszłości miało powstanie sieci melioracyjnych, których gęstość początkowo zwiększała się, a obecnie obserwuje się zmniejszenie się liczby rowów. Zauważa siępróbę przywracania na obu torfowiskach naturalnych warunków wodnych za pomocą zabiegów ochronnych.
Author Magda Sikora (FOG / IG / DH)
Magda Sikora,,
- Department of Hydrology
, Roman Cieśliński (FOG / IG / DH)
Roman Cieśliński,,
- Department of Hydrology
Other language title versionsThe impact of human activities on hydrographic changes in selected wetlands
Journal seriesPrzegląd Geograficzny, ISSN 0033-2143, (B 12 pkt)
Issue year2017
Vol89
No3
Pages451-466
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polish mokradła, torfowiska, obieg wody, sieć hydrograficzna, rowy melioracyjne, drenaż
DOIDOI:10.7163/PrzG.2017.3.6
URL http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=63170&from=publication
Languagepl polski
LicenseRepository; author's final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back