Miód w gospodarce komturstwa malborskiego

Wiesław Długokęcki

Abstract

Celem artykułu jest przedstawienie informacji dotyczących produkcji miodu i jej znaczenia dla gospodarki komturstwa malborskiego. Miód był pozyskiwany już w okresie poprzedzającym przybycie Zakonu Krzyżackiego do Prus, na co wskazują przekazy źródłowe,nieliczne wprawdzie, ale niebudzące wątpliwości co do wiarygodności. W okresie krzyżackim Zakon zastrzegał sobie prawo do udzielania zgody na działalność bartniczą i pasieczniczą. Na zamku w Malborku miód był wykorzystywany przede wszystkim do produkcji miodu pitnego, ale też dosładzania wina krajowego.
Author Wiesław Długokęcki (FH / IH)
Wiesław Długokęcki,,
- Institute of History
Other language title versionsHoney in the economy of the Malbork (Marienburg) commandry (Komturei)
Journal seriesPrzegląd Zachodniopomorski, ISSN 0552-4245, (B 12 pkt)
Issue year2016
Vol31
No1
Pages41-52
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishbartnictwo, pasiecznictwo, średniowieczna konsumpcja, zakon krzyżacki
Keywords in English(forest) bee-keeping, Middle Ages consumption, Teutonic Order (The Order of Brothers of the German House of Saint Mary in Jerusalem)
DOIDOI:10.18276/pz.2016.1-02
URL https://wnus.edu.pl/pzp/pl/issue/72/article/410/
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back