Popkulturowy zwrot w rozwoju dogmatów?

Józef Majewski

Abstract

The article discusses the relationship between the development of dogmas and popular culture. The author proposes the need for a “pop-culture shift” in the understanding of the development of dogmas and the contemporary interpretation of dogmas. He suggests that the language (languages) of popular culture has matured enough to name and transmit the mysteries of faith to which the Church has given the form of dogmas in a wider sense, i.e. the teaching of the Church, and in the strict sense (cf. International Theological Commission, The Interpretation of Dogma, III, 2-3).
Author Józef Majewski (FSS / IPSJ / DJM)
Józef Majewski,,
- Division of Journalism and Media
Other language title versionsPop-culture shift in the development of dogmas?
Journal seriesStudia Theologica Varsaviensia, ISSN 0585-5594, (B 11 pkt)
Issue year2018
Vol56
No1
Pages29-48
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishrozwój dogmatów, aktualizująca interpretacja dogmatów, popkultura, języki kultury popularnej, religijność popularna, "popkulturowy zwrot"
Keywords in Englishdevelopment of dogmas, contemporary interpretation of dogmas, pop culture, languages of popular culture, popular religiosity, "pop-culture shift"
Abstract in PolishArtykuł zajmuje się relacją między rozwojem dogmatów a kulturą popularną. Autor postuluje potrzebę „popkulturowego zwrotu” w rozumieniu rozwoju dogmatów i aktualizującej interpretacji dogmatów. Sugeruje, że język (języki) kultury popularnej dojrzał do tego, by nazywać i przekazywać tajemnice wiary, którym Kościół nadał postać dogmatów sensie szerszym, tj. doktryna, nauczanie Kościoła, i dogmatów w sensie ścisłym (por. Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Interpretacja dogmatów, III, 2-3).
DOIDOI:10.21697/stv.2018.56.1.02
URL http://www.czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/stv/article/view/3377/3063
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 21-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?