Badania marketingowe preferencji transportowych w podróżach miejskich mieszkańców miast na przykładzie Gdyni

Katarzyna Hebel , Olgierd Wyszomirski

Abstract

The aim of the study is to present the preferences in urban travels of citiesresidents as a subject of marketing research, the methodology and range of theseresearch, drawing on the experience and results from the implementation of such researchin Gdynia in the years 1996–2015. This objective is subordinate to the articlelayout. The presented method allows the analysis of data to determine trends intransport preferences and travel behavior and to formulate conclusions.
Author Katarzyna Hebel (FE / DTM)
Katarzyna Hebel,,
- Department of Transportation Market
, Olgierd Wyszomirski (FE / DTM)
Olgierd Wyszomirski,,
- Department of Transportation Market
Other language title versionsMarketing research on transportation preferences in urban travels of cities residents on the example of Gdynia
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, ISSN 0208-4821, (B 8 pkt)
Issue year2017
No64
Pages173-186
Publication size in sheets1.2
Keywords in Polishpreferencje transportowe, badania marketingowe, transport miejski
Keywords in Englishtransportation preferences, marketing research, urban transport
Abstract in PolishCelem opracowania jest przedstawienie preferencji transportowych w podróżach miejskich jako przedmiotu badań marketingowych oraz metodyki i zakresu badań preferencji transportowych mieszkańców miast, wykorzystując doświadczenia i wyniki takich badań przeprowadzonych w Gdyni w latach 1996-2015. Celowi temu podporządkowany jest układ artykułu. Zaprezentowany sposób analizy danych pozwala określić tendencje zmian w zakresie preferencji i zachowań transportowych i sformułować wnioski.
URL http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2355
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 15-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 15-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back