Twardość psychiczna i wsparcie społeczne a wzrost pourazowy u chorych z nowotworem - doniesienie wstępne

Mariusz Cieślak , Karolina Jakitowicz , Joanna Kozaka , Mariola Bidzan , Anna Kiżewska

Abstract

Introduction: The experience of cancer is an extremely heavy and traumatic experience for both the patient and his/her loved ones. Recent studies have shown that traumatic cancer experience can lead not only to negative but alsopositive effects defined as posttraumatic growth (PTG).The aim of the study is to answer the question of what role is played by hardiness and social support according to PTG and what the relationship is between hardiness and social support for PTG.Material and methods: The study included 41 cancer patients over 18 years old (M = 54.24, SD = 13.25), treated at the Department of Haematology and Transplantology, UCK in Gdansk and at the Department of Oncology Rehabilitationat the Regional Centre of Oncology in Gdansk. The study was conducted using the questionnaire method with the following questionnaires: Posttraumatic Growth Inventory PTGI, the Health Related Hardiness Scale – HRHS, andthe Berlin Social Support Scales – BSSS.Results and conclusions: This study indicated a positive role of social support and mental health in terms of health for posttraumatic growth among cancer patients. Social support positively correlates with the general result of posttraumatic growth. Similarly, hardiness proved to be a moderately important factor for posttraumatic growth. The results are preliminary.
Author Mariusz Cieślak (FSS/IPsych)
Mariusz Cieślak,,
- Institute of Psychology
, Karolina Jakitowicz (FSS/IPsych)
Karolina Jakitowicz,,
- Institute of Psychology
, Joanna Kozaka (FSS/IPsych/DCPN)
Joanna Kozaka,,
- Division of Clinical Psychology and Neuropsychology
, Mariola Bidzan (FSS/IPsych/DCPN)
Mariola Bidzan,,
- Division of Clinical Psychology and Neuropsychology
, Anna Kiżewska
Anna Kiżewska,,
-
Other language title versionsHardiness, social support, and posttraumatic growth among oncological patients - preliminary report
Journal seriesPsychoonkologia, ISSN 1429-8538, e-ISSN 1644-4116, (B 6 pkt)
Issue year2017
Vol21
No1
Pages22-28
Publication size in sheets0.50
Keywords in Polishwsparcie społeczne, nowotwór, wzrost potraumatyczny, twardość psychiczna
Keywords in Englishsocial support, cancer, posttraumatic growth, hardiness
Abstract in PolishWstęp: Doświadczenie choroby nowotworowej jest niezwykle trudnym i traumatycznymprzeżyciem zarówno dla samego chorego, jak i jego bliskich. Badania z ostatnich lat wskazują, że doświadczenie traumy w wyniku choroby nowotworowej może prowadzić nie tylko do negatywnych, lecz także pozytywnych skutków definiowanych jako wzrost potraumatyczny (PTG).Cel pracy: Celem badania była próba odpowiedzi na pytanie, jaką rolę we wzroście potraumatycznym odgrywa twardość psychiczna i wsparcie społeczne oraz jaki jest związek między twardością psychiczną i wsparciem społecznym w odniesieniudo PTG.Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 41 chorych na nowotwory powyżej 18. roku życia (M = 54,24, SD = 13,25). Badani byli leczeni w Klinice Hematologii i Transplantologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku orazna Oddziale Rehabilitacji Onkologicznej Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku. Do przeprowadzenia badania wykorzystano następujące narzędzia: Inwentarz potraumatycznego rozwoju – PTGI, Skalę twardości psychicznej– HRHS oraz Berlińskie skale wsparcia społecznego – BSSS.Wyniki i wnioski: Prezentowane badanie wskazało na pozytywny wpływ wsparcia społecznego i twardości psychicznej związanej ze zdrowiem na wzrost potraumatyczny u chorych kobiet. Wsparcie społeczne pozytywnie koreluje z wynikiem ogólnym wzrostu potraumatycznego. Podobnie twardość psychicznaokazała się umiarkowanie ważnym czynnikiem dla zmian wzrostowych.Uzyskane rezultaty są wynikami wstępnymi.
DOIDOI:10.5114/pson.2017.70124
URL https://www.termedia.pl/Czasopismo/-63/pdf-30601-10?filename=Twardosc.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 03-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?