Innowacyjność konsumentów seniorów w świetle badań własnych

Sylwia Badowska

Abstract

The article presents results of research on the kinds of elderly consumer innovativeness towards a new technology product on an example of a touch mobile „smartphone”, in the light of the global aging population. The poll survey was conducted among UTAs in Pomerania. The results suggest for a significant group of elderly consumers their ‘smartphones’ are still recognized by them as new and innovative products and they make their purchases after previous discussions and comparisons. A product feature as a „novelty” is not a key factor to force seniors to purchase innovation despite the fact that parallely senior consum- ers express a desire to try new products and perceive them interesting. This seniors behavior will influence changes in the marketing strategies of innovative businesses in the future. Numerically the segment of young buyers will decrease significantly but the number of the elderly will rapidly rise and it will be necessary to adapt innovation to the specific requirements of senior consumers. The concept of innovation and new product will be recognized by future consumers for longer time than today, and the introduction and growth stages will be extended, as elderly users must have time to absorb the novelty, observe others’ experience with the product and wait for recommendations. The sale retail will be crucial to demonstrate the product and stress to fill seniors’ knowledge gaps about the functionality of the novelty. Nowadays consumers-seniors present many kinds of behavior that indicate positive behaviour towards technological innovation. This suggests to rejects a concept to treat a senior segment, as homog- enous, consisting of indiscrete consumers from the perspective of the innovative technological products purchase. In the near future, such a perspective should be included in the marketing strategies of innovative enterprises what will help them to expand market widely.
Author Sylwia Badowska (FM/DMar/MSU)
Sylwia Badowska,,
- Marketing of Services Unit
Other language title versionsConsumer inovativeness of elderly : an empirical research
Journal seriesZarządzanie i Finanse, ISSN 2084-5189, (B 10 pkt)
Issue year2016
Vol14
No1
Pages65-85
Publication size in sheets1.00
Keywords in Polishinnowacje technologiczne, konsument senior, zachowania konsumenckie, innowacyjność konsumencka
Keywords in Englishtechnological innovations, elderly consumer, consumer behaviour, consumer innovativeness
Abstract in PolishArtykuł prezentuje wyniki badań innowacyjności konsumentów seniorów wobec wybranej nowości technologicznej na przykładzie telefonu komórkowego typu „smartfon” w świetle starzenia się społeczeństw. Badanie ankietowe przeprowadzono wśród słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku w woj. pomorskim. Wyniki sugerują, iż dla znaczącej grupy tych konsumentów smartfony są wciąż produktami nowymi i innowacyjnymi, przy czym konsumenci dokonują ich zakupów po wcześniejszych rozważaniach i porównaniach. Cecha produktu jak „nowość” nie stanowi koniecznej przesłanki do dokonania zakupów innowacji, pomimo iż konsumenci seniorzy postrzegają produkty jako interesujące, wyrażając chęć wypróbowania ich nowszej wersji. Powyższe zachowania seniorów będą skutkowały zmianami w strategiach marketingowych innowacyjnych przedsiębiorstw w przyszłości. Zmniejszeniu ulegnie liczba nabywców w segmentach młodszych na rzecz starszych i konieczne będzie dostosowanie innowacji do specyficznych wymagań konsumentów seniorów. Innowacyjność i nowość produktu będą dostrzegane przez konsumentów zdecydowanie dłużej niż obecnie, a faza wprowadzania i wzrostu ulegnie wydłużeniu. Seniorzy muszą mieć czas na przyswojenie nowości, obserwację doświadczeń otoczenia z produktem i oczekiwanie na rekomendacje. W dystrybucji będzie ważna ekspozycja produktów i nacisk na uzupełnienie wiedzy konsumentów seniorów o takie cechy, jak funkcjonalność nowości. Współcześni konsumenci seniorzy wykazują zróżnicowane zachowania wobec nowości technologicznych oraz wielu z nich prezentują pozytywne zachowania wobec innowacji. Sugeruje to odrzucenie koncepcji traktowania segmentu seniorów jako homogenicznego, składającego się z jednorodnych konsumentów i patrzenie na nich również z perspektywy nabywania przez nich innowacyjnych produktów technologicznych. W niedalekiej przyszłości taka perspektywa powinna być ujęta w strategiach marketingowych innowacyjnych przedsiębiorstw, co ułatwi tym podmiotom poszerzenie rynku.
URL http://zif.wzr.pl/pim/2016_1_4.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication, Repository; published final; Other open licence; with publication
File
Badowska_Sylwia_Innowacyjnosc_konsumentow_2016.pdf Badowska_Sylwia_Innowacyjnosc_konsumentow_2016.pdf 720,83 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 07-07-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 07-07-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?