Uwarunkowania zmian taryfowych w miejskim transporcie zbiorowym na obszarze funkcjonowania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej

Krzysztof Grzelec , Hubert Kołodziejski , Olgierd Wyszomirski

Abstract

In the situation where public transport is organized by more than one organizer, arise problems with coordination of tariffs and price competition between the supply of various transport organizers. Metropolitan Area of Gdansk Bay is the area with a population of over million inhabitants, where different tariffs are used. They are adopted by several city and gmina's councils and separately also by the rail operators. As a result, metropolitan area has three municipal tariff and two railway tariffs, which differ in its prices and structures. The process of creating the metropolitan tariff, connected with the financing account between organizers is complex and long-lasting, because of the formal, legal, political and financial conditions. In the consequence of this process metropolitan tariff has been changing.
Author Krzysztof Grzelec
Krzysztof Grzelec,,
-
, Hubert Kołodziejski
Hubert Kołodziejski,,
-
, Olgierd Wyszomirski (FE / DTM)
Olgierd Wyszomirski,,
- Department of Transportation Market
Other language title versionsThe conditions of changes in tariffs of urban transport on the area of functioning Metropolitan Transpotration Union of Gdansk Bay
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, ISSN 0208-4821, (B 8 pkt)
Issue year2016
No61
Pages69-85
Publication size in sheets1.2
Keywords in Polishintegracja taryfowa, transport zbiorowy, bariery integracji, uwarunkowania integracji
Keywords in Englishtariff integration, public transport, barriers of integration, conditions of integration
Abstract in PolishW sytuacji gdy w miejskim transporcie zbiorowym na obszarze metropolitalnym funkcjonuje więcej niż jeden organizator, powstają problemy koordynacji taryf w różnych przekrojach i konkurencji cenowej pomiędzy ofertą poszczególnych organizatorów. Obszarem takim jest licząca ponad milion mieszkańców Metropolia Zatoki Gdańskiej, na terenie której obowiązują taryfy uchwalane przez kilka rad miast i gmin oraz ustanawiane niezależnie przez operatorów kolejowych. W rezultacie na obszarze tej metropolii obowiązują trzy taryfy komunalne i dwie kolejowe, róż- niące się cenami i zasadami ich różnicowania. Proces przygotowywania taryfy metropolitalnej uzupełniającej taryfy poszczególnych organizatorów, w tym określenia zasad rozliczeń finansowych związanych z funkcjonowaniem tej taryfy jest skomplikowany, długotrwały i implikowany uwarunkowaniami formalno-prawnymi, politycznymi oraz finansowymi. Proces ten ze względu na wyżej wymienione uwarunkowania ma charakter dynamiczny i w rezultacie zarówno taryfa metropolitalna, jak i zasady rozliczeń wspólnych biletów podlegają nieustannej ewolucji.
URL http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2184
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; ; with publication
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back