O teorii gdańskiego badacza z XVIII wieku Michaela Christopha Hanowa

Piotr Paluchowski , Janusz Filipiak , Jacek Gulczyński

Abstract

The article focuses on the research carried out by Gdansk-based scholar Michael Christoph Hanow, whose work revolved round causes of diseases. Available source material corroborates the fact that in his lifetime Hanow attempted to draw a parallel between the epidemiological conditions present in Gdańsk and the weather, justifying the former with the latter. For that reason, he was given to noting down the incidence rate and the weather conditions of the day. His theory was first published in Hamburgisches Magazin, a scientific journal of the time. In a vein similar to other etiological theories that were in circulation then, diseases were believed to be caused by airborne miasma. In his research, which forms the core of the present paper, Hanow supported the above claim, stating that all the diseases shared a similar property, as - at the same time and to a comparable degree - they affected numerous people. For that reason, eighteenth-century scholars regarded both poor air quality and weather phenomena as causes of diseases.
Author Piotr Paluchowski
Piotr Paluchowski,,
-
, Janusz Filipiak (FOG/IG/DMC)
Janusz Filipiak,,
- Department of Meteorology and Climatology
, Jacek Gulczyński
Jacek Gulczyński,,
-
Other language title versionsOn the theory of Gdańsk-based eighteenth century scholar Michael Christoph Hanow
Journal seriesBarok, ISSN 1232-3233, (C 10 pkt)
Issue year2018
Vol25
No1-2
Pages83-91
Publication size in sheets0.50
Keywords in Polishteorie medyczne, pogoda, biometeorologia, Hanow, Gdańsk
Keywords in Englishtheories in medicine, weather, biometeorology, Hanow, Gdańsk
Abstract in PolishAutorzy przedstawiają badania gdańskiego uczonego Michaela Hanowva, które dotyczyły przyczyn pojawianie się chorób. Na podstawie zachowanych źródeł wiadomo, że próbował on stan epidemiologiczny w Gdańsku uzasadnić warunkami atmosferycznymi. Z tego powodu notował on zachorowalność w mieście oraz pogodę. Jego teoria znalazła odzwierciedlenie w naukowym czasopiśmie „Hamburgisches Magazin”. Podobnie jak w przypadku innych rozważanych wtedy teorii pochodzenia chorób, miały być one spowodowane przyniesieniem ich przez wiatry w postaci miazmatów. W omawianym tekście zauważono, że muszą one mieć taką właściwość, która powoduje, że w tym samym czasie i w podobnym stopniu dotykają one wielu ludzi. Dlatego też przyczyn autorzy upatrywali w jakości powietrza i w zachodzących zjawiskach pogodowych.
Languagepl polski
File
Paluchowski_Piotr_Filipiak_Janusz_Gulczynski_Jacek_O_teorii_gdanskiego_badacza_2018.pdf 1,91 MB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 03-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?