Oddziaływania resocjalizacyjne wobec nieletnich niedostosowanych społecznie w warunkach instytucji otwartej - możliwości i ograniczenia

Justyna Siemionow

Abstract

n/a
Author Justyna Siemionow (FSS / IE / DSPSR)
Justyna Siemionow,,
- Division of Social Pathology and Social Rehabilitation
Other language title versionsThe impact of juvenile social rehabilitation in the open institution possibilities and restrictions
Pages317-327
Publication size in sheets0.65
Book Plopa Mieczysław (eds.): Człowiek we współczesnym świecie : zagrożenia i wyzwania : perspektywa interdyscyplinarna, t. 5, 2013, Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, ISBN 978-83-89113-58-0
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, BookChapterNotSeriesNotMainLanguages
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back