Obrona żywności w obszarze szkolnego żywienia zbiorowego. Diagnoza i kierunki doskonalenia

Ewa Malinowska , Małgorzata Wiśniewska

Abstract

The purpose of this article is to present the results of the researchwhose role is to diagnose the degree of protection and preparation of a typical facility caterers offering their services to children and young people, in terms of the possibility of food terrorist attack. Ratings were made by using a sheet developed by the FDA-Food and Drug Administration in the United States, used in similar cases. The results of the research show that the studied organization is poorly prepared in case od food terrorism. The correction is required mostly in such areas like emergency situations and reactions, the presence of third parties in the facility, raising the awareness of staff, improving training projects, as well as the formalization of staff behavior.
Author Ewa Malinowska (FM / DBE / QEMU)
Ewa Malinowska,,
- Quality and Environmental Management Unit
, Małgorzata Wiśniewska (FM / DBE / QEMU)
Małgorzata Wiśniewska,,
- Quality and Environmental Management Unit
Other language title versionsFood defense in the area of collective nutrition. Diagnosis and directions of improvement
Journal seriesZeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, ISSN 1644-1818, (B 7 pkt)
Issue year2016
No93
Pages167-173
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishobrona żywności, terroryzm żywnościowy, szkoła, żywienie zbiorowe
Keywords in Englishfood defense, food terrorism, school, collective nutrition
Abstract in PolishW artykule zaprezentowano wyniki badań, których celem było zdiagnozowanie stopnia ochrony i przygotowania typowej placówki żywienia zbiorowego oferującej swoje usługi dzieciom i młodzieży pod kątem możliwości ataku terrorystycznego ukierunkowanego na żywność. Oceny dokonano za pomocą arkusza opracowanego przez FDA (Food and Drug Administration) w Stanach Zjednoczonych, stosowanego w podobnych przypadkach. Badania wykazały, że placówka żywienia zbiorowego nie jest w pełni przygotowana do zagrożenia, jakie niesie ze sobą terroryzm żywnościowy. Słabe strony badanej organizacji to: niska świadomość pracowników w tym temacie, brak procedur określających sposób postępowania podczas celowych zagrożeń pożarowych oraz sytuacji nagłych i awaryjnych.
URL http://zeszyty.am.gdynia.pl/zeszyt-93.html
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back