Kobieta - jej pozycja w społeczeństwie i kulturze

Tadeusz Sznajderski

Abstract

The article presents the role and the position of a woman in the European society and culture. Throughout the history, it is a patriarchal system that has dominated the minds of the European communities. The foundation of this system was laid bythe judeo-christian culture and the ancient culture of classical Greece and Rome. The most important factors which have been considered the principles of equal rights for women are as follows: the right for women to enrol at universities, women’s suffrage, the right for women to work professionally, the changes in the laws of European countries concerning the concepts of marriage and family and the right to the family property. Over many periods, from the antiquity do the postmodernism, women were discriminated, and were not granted the due rights confirming their equal status. Up till now, they have not acquired full social, cultural, economic and political equality.
Author Tadeusz Sznajderski (FSS / IPSJ / DMTHL)
Tadeusz Sznajderski,,
- Division of Media Theory, History and Language
Other language title versions
Pages11-21
Publication size in sheets0.57
Book Kumelska Magdalena, Modzelewski Wojciech Tomasz, Schmidt Paweł (eds.): Kobiety w przestrzeni społeczno-politycznej: wybrane zagadnienia, 2017, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ISBN 978-83-89559-88-3, 165 p.
Keywords in Polishpozycja społeczna kobiet, pozycja kobiet w kulturze, prawa kobiet, pozycja ekonomiczna kobiet, status kobiet w polityce
Keywords in Englishsocial status of women, cultural status of women, women's rights, economic status of women, political status of women
Abstract in PolishW artykule przedstawiono rolę i pozycję kobiety w społeczeństwie oraz kulturze Europy. Przez większość historii dominował w społeczeństwie i umysłowości europejskiej system patriarchalny. Podstawy tego systemu formowane były przez kulturę judeo-chrześcijańską i antyczną klasycznej Grecji i Rzymu. Ważnymi faktami niwelującymi nierówności były: prawo dostępu kobiet do uczelni, prawo wyborcze, prawo do pracy zawodowej, zmiany w prawodawstwie państw europejskich dotyczące koncepcji małżeństwa, rodziny, praw do własności rodzinnej. Kobiety przez długi okres (od starożytności do postmodernizmu) były dyskryminowane i nie otrzymywały należnych im praw; do dzisiaj nie mają pełnej równościspołecznej, kulturalnej, ekonomicznej czy politycznej.
URL http://www.uwm.edu.pl/inp/docs/kobiety_w_przestrzeni.pdf
Languagepl polski
LicensePublisher website (books and chapters only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Na tych samych warunkach (CC-BY-NC-SA); with publication
Score (nominal)20
ScoreMinisterial score = 20.0, 07-08-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back