Ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym i ubezpieczenia na życie związane z systemem zabezpieczenia społecznego w latach 2002-2015

Agnieszka Pobłocka

Abstract

Securing a pension on their minds, some Poles are choosing to take out life insurance with insurance capital fund or life insurance related to employee pension schemes. The article presents various aspects of long-term saving from the perspective of insurers and the insured (e.g. statistics, opportunities and threats). The analysis has been carried out on the statistical data from the years 2002–2014 published by the Polish Financial Supervision Authority and Central Statistical Office of Poland.
Author Agnieszka Pobłocka (FM / DS)
Agnieszka Pobłocka,,
- Department of Statistics
Other language title versionsLife insurance with insurance capital fund and life insurance related to employee pension schemes in the years 2002-2015
Pages209-224
Publication size in sheets0.9
Book Rutecka-Góra Joanna (eds.): Długoterminowe oszczędzanie : postawy, strategie i wyzwania, 2016, Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, ISBN 978-83-8030-121-4, 354 p.
Keywords in Polishdługoterminowe oszczędzanie, ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, ubezpieczenia na życie związane z systemem zabezpieczenia społecznego
Keywords in Englishlong-term saving, unit-linked life insurance, life insurance related to employee pension schemes
Abstract in PolishZ myślą o zabezpieczeniu emerytalnym niektórzy Polacy decydują się na wykupienie ubezpieczeń na życie z funduszem kapitałowym lub ubezpieczeń na życie związanych z systemem zabezpieczenia społecznego. W rozdziale przedstawiono różne aspekty długoterminowego oszczędzania z punktu widzenia gospodarstw domowych, ubezpieczonych i zakładów ubezpieczeń. Analizę przeprowadzono na danych statystycznych z lat 2002–2015 publikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego i Główny Urząd Statystyczny.
URL http://uczelnia.sgh.waw.pl/pl/uczelnia/badania/grupy_badawcze/ppg/Documents/Publikacje/Rutecka/Dlugoterminowe_oszczedzanie_web.pdf
Languagepl polski
LicensePublisher website (books and chapters only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 05-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?