Wskaźniki udziału obszarów zieleni w wybranych miastach województwa pomorskiego jako podstawa działań programowych i planistycznych

Wojciech Staszek

Abstract

This article deals with the problem of large differentiation of share indexes for green areas depending on the methodology of their estimation on the example of selected 15 cities of the Pomerania Province. Share indexes were compared in two main groups: according to the percentage share of green areas in cities and according to the space of green areas per statistical inhabitant. On the basis of an analysis of share indexes for typically urban greenery, we can see that the largest shares can be found in Sopot, Malbork and Tczew (index > 5% of the total area of the city) and the lowest occur in Gdynia, Wejherowo and Reda (below 2%). In terms of the share of a wider group of green areas, we can distinguish 6 cities where these areas cover more than 50% of the area. As many as 5 of these cities are a part of the Tri-City agglomeration. The most reliable environmental indicator, which is particularly significant for urban areas, is the space of green areas per 1 inhabitant. According to GUS data the top cities in this category include Sopot, Malbork, Kwidzyn, Chojnice and Tczew, where values exceed 20 m2 of urban greenery/1 inhabitant. The biggest space of total green areas per statistical inhabitant can be found in Reda – on the level about 1,000 m2/1 inhabitant. Rumia, Wejherowo and Gdynia are also among top cities in this category. The values of indexes under analysis obtained with the use of different estimation methodologies and data are radically different from those stated in official GUS reports. The largest discrepancies occurred, among others, in cities of the Tri-City agglomeration and were caused mainly by the existence of large state forest areas, which are ignored in the greenery category in GUS reports. The obtained results provide the impetus for a discussion concerning the selection, optimisation and applicability of relevant urban greenery indicators.
Autor Wojciech Staszek (WOiG / IG / KGFiKŚ)
Wojciech Staszek
- Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska
Inne wersje tytułuThe green area indexes in selected cities of Pomeranian Province as the basis for program and planning activities
Tytuł czasopisma/seriiRozwój Regionalny i Polityka Regionalna, ISSN 1898-8326, e-ISSN 2353-1428, (B 9 pkt)
Rok wydania2017
Nr37
Paginacja51-61
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimobszary zieleni, zieleń miejska, wskaźniki udziału zieleni
Słowa kluczowe w języku angielskimgreen area, green area index
Streszczenie w języku polskimW artykule zwrócono uwagę na problem istotnego zróżnicowania wielkości wskaźników udziału terenów zieleni, w zależności od metodyki ich szacowania, na przykładzie wybranych 15 miast województwa pomorskiego. Porównywano wskaźniki w dwóch grupach: odnoszących się do procentowego udziału terenów zieleni w miastach oraz do powierzchni zieleni przypadającej na statystycznego mieszkańca. Wartości wskaźników uzyskane przy użyciu odmiennej metodyki i danych wejściowych są diametralnie różne od podanych według oficjalnej sprawozdawczości GUS. Rezultaty przeprowadzonej analizy są przyczynkiem do dyskusji dotyczącej doboru, optymalizacji i stosowalności odpowiednich miar dotyczących zieleni w miastach.
DOIDOI:10.14746/rrpr.2017.37.05
URL https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/download/8741/8560
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); opublikowana ostateczna; Inna otwarta licencja; w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)9
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 31-01-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?