Cross-border transfer of a seat, crossborder conversion or the coming into existence of a new company? Doubts against the background of the Court of Justice’s judgment in C-106/16 Polbud – Wykonawstwo sp. z o.o

Sylwia Majkowska-Szulc , Arkadiusz Wowerka

Abstract

This article focuses on mobility of companies in the European Union in the light of the Court of Justice’s judgment in the C-106/16 Polbud – Wykonawstwo sp. z o.o. case.1 The Court of Justice has once again interpreted the treaty provisions relating to the EU freedom of establishment in the context of cross-border conversion of companies. The in-depth analysis of the case from the substantive law perspective as well as from the conflict-of-law perspective has raised some doubts with regard to the background of the judgment. Therefore, the article assesses whether the cross-border transfer of a seat took place in the Polbud case or the cross-border conversion, or possibly a new company has come into existence. Most of the analysis is aimed at exposing the risks related to the companies’ mobility under the rules adopted in the Polbud judgment, in particular in the absence of respective European and national regulation.
Author Sylwia Majkowska-Szulc (FLA / DCPIL)
Sylwia Majkowska-Szulc,,
- Department of Commercial and Private International Law
, Arkadiusz Wowerka (FLA / DCPIL)
Arkadiusz Wowerka,,
- Department of Commercial and Private International Law
Journal seriesPolish Yearbook of International Law, ISSN 0554-498X, (N/A 40 pkt)
Issue year2019
Vol38
Pages275-289
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishtransgraniczne przeniesienie siedziby, transgraniczne przekształcenie spółki, mobilność przedsiębiorstw, swoboda przedsiębiorczości w UE, kolizja przepisów, siedziba statutowa, siedziba rzeczywista
Keywords in Englishcross-border transfer of seat, cross-border conversion of company, mobility of companies, EU freedom of establishment, conflict-of-laws, statutory seat, real seat, registered office, continuation of legal personality, company’s liquidation, protection of creditors, protection of minority shareholders
Abstract in PolishArtykuł jest poświęcony mobilności spółek w Unii Europejskiej w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-106/16 Polbud – Wykonawstwo sp. z o.o. Trybunał Sprawiedliwości ponownie zinterpretował postanowienia traktatu dotyczące swobody przedsiębiorczości w UE w kontekście transgranicznych przekształceń spółek. Dogłębna analiza sprawy zarówno z perspektywy prawa materialnego, jak i kolizyjnego, wzbudziła pewne wątpliwości co do stanu faktycznego leżącego u podstaw wyroku. W związku z tym w artykule podniesiono kwestię, czy w sprawie Polbud w rzeczywistości miało miejsce przeniesienie siedziby czy też przekształcenie transgraniczne, a może powstała nowa spółka. Celem analizy jest uwidocznienie ryzyka związanego z mobilnością spółek na zasadach określonych w wyroku w sprawie Polbud, w szczególności w sytuacji braku odpowiednich regulacji europejskich i krajowych.
DOIDOI:10.24425/pyil.2019.129616
Languageen angielski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
File
Majkowska_Szulc_Sylwia_Cross_border_transfer_2018.pdf 201.63 KB
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 40.0, 06-02-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0
Citation count*
Additional fields
LicencjaUtwór jest udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?