Human-nature relations: the unwanted filibuster

Giuseppe Cirella , Samuel W. Mwangi , Andrzej Paczoski , Solomon T. Abebe

Abstract

Human–nature relations encompass many of the age-old questions aboutour existence, place, and time. This chapter explores some of these notions and offersinsight into the question “why protect nature?”, the Gaia theory, and linkages from ahistorical and economical viewpoint between the Global North and the Global South.Arguments in regard to moral and utilitarian viewpoints explore nature conservationwith respect to ecocentrism versus anthropocentrism. Gaian ideology is defined andused as a premise to tie sustainability and human responsibility to human–nature andhuman–human relations. Example research interplays between the Global North andthe Global South as two subsystems of human settlement. We utilize Africa as anexample of the Global South subsystem and the global economy as an indicator fordifferentiation. In addition, the objectives, i.e., a recap, of the book and synopsis ofthe individual chapters are presented.
Author Giuseppe Cirella (FE / ChTE)
Giuseppe Cirella,,
- Deparment of Transport Economics
, Samuel W. Mwangi
Samuel W. Mwangi,,
-
, Andrzej Paczoski (FE / DEP)
Andrzej Paczoski,,
- Department od Economic Policy
, Solomon T. Abebe
Solomon T. Abebe,,
-
Pages3-22
Publication size in sheets0.95
Book Cirella Giuseppe (eds.): Sustainable human-nature relations: environmental scholarship, economic evaluation, urban strategies, Advances in 21st Century Human Settlements, 2020, Springer, ISBN 978-981-15-3048-7, [978-981-15-3049-4], 266 p., DOI:10.1007/978-981-15-3049-4
Keywords in Polishosady ludzkie, zamieszkanie, Hipoteza Gai, globalna północ, globalne południe
Keywords in Englishhuman settlement, habitation, Gaia theory, Global North, Global South
Abstract in PolishRelacje człowiek-natura obejmują wiele odwiecznych pytań dotyczących naszego istnienia, miejsca i czasu. W tym rozdziale przeanalizowano niektóre z tych pojęć i przedstawiono pogląd na pytanie „po co chronić przyrodę?”, Teorię Gai oraz powiązania z historycznego i ekonomicznego punktu widzenia między Globalną Północą a Globalnym Południem. Argumenty odnoszone do moralnych i utylitarnych dyskusji nad eksploatacją środowiska naturalnego przedstawiono w ramach podejść ekocentryzmu kontra antropocentryzm. Ideologię gaiańską definiuje się i wykorzystuje jako przesłankę powiązania trwałości i odpowiedzialności człowieka ze stosunkami człowiek-natura i relacją człowiek-człowiek. Przykładowe interakcje badawcze - między globalną północą a globalnym południem jako dwoma podsystemami osadnictwa ludzkiego. Wykorzystujemy Afrykę jako przykład podsystemu globalne południe, a globalną gospodarkę jako wskaźnik zróżnicowania. Ponadto przedstawiono cele, tj. podsumowanie książki i streszczenie poszczególnych rozdziałów.
DOIDOI:10.1007/978-981-15-3049-4_1
Languageen angielski
File
Cirella_Giuseppe_Paczoski_Andrzej_Human_Nature_Relations_2020.pdf 375.64 KB
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 06-04-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?