La “legislazione di contorno” del voto referendario in Italia: la disciplina della comunicazione

Agnieszka Gajda

Abstract

The preliminary subject of this study regards legal regulations applicable in Poland in respect to the right of vote in a referendum. As a particular weakness of this regulation, the Author recognized the automatism in depriving of this rights the incapacitated persons. The Author analyses the institutions adopted in Poland that shall serve as a tool to increase the turnout in a referendum. Also discussed are the principles of a referendum campaign, in particular in the context of determining its duration, the difficulties related to maintaining an election silence, the restrictions related to its running and the problem of protection of the referendum materials. At the end, the Author presents the rules for financing a referendum campaign.
Author Agnieszka Gajda (FLA/DCLPI)
Agnieszka Gajda,,
- Department of Constitutional Law and Political Institutions
Other language title versions„Ustawodawstwo graniczne” w sprawie referendum we Włoszech: regulacja komunikacji politycznej
Pages297-308
Publication size in sheets0.55
Book De Martin Gian Candido, Szmyt Andrzej, Gambale Piero, Serowaniec Maciej (eds.): La democrazia diretta in Italia, Polonia e Unione europea: atti del VII Colloquio italo-polacco sulle trasformazioni istituzionali: Palermo, Palazzo Steri, 7-8 giugno 2018, 2020, Luiss University Press - LuissX srl, ISBN 978-88-6105-369-4, 577 p.
Abstract in PolishPrzedmiotem opracowania są m.in. obowiązujące w Polsce regulacje prawne dotyczące prawa wzięcia udziału w referendum. Za szczególną ich słabość Autorka uznała automatyzm w pozbawieniu tego prawa osób ubezwłasnowolnionych. Ponadto analizie poddane zostały przyjęte w Polsce instytucje zmierzające do zwiększenia frekwencji w referendum. Omówione zostały także zasady przeprowadzenia kampanii referendalnej, szczególnie w kontekście określenia czasu jej trwania, trudności związanych z zachowaniem ciszy wyborczej oraz ograniczeń związanych z jej prowadzeniem i ochroną materiałów referendalnych. Na zakończenie Autorka przedstawiła zasady finansowania kampanii referendalnej.
Languageit włoski
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 5.0, 24-02-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?