Tworzenie rezerwy IBNR metodami deterministycznymi na potrzeby wypłacalności w zakładach ubezpieczeń majątkowych

Agnieszka Pobłocka

Abstract

n/a
Author Agnieszka Pobłocka (FM/DS)
Agnieszka Pobłocka,,
- Department of Statistics
Other language title versionsCreating IBNR provision using deterministic methods for solvency in non-life insurance companies
Journal seriesZarządzanie i Finanse, ISSN 2084-5189, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol15
No3
Pages101-119
Publication size in sheets0.90
Keywords in Polishrezerwy techniczno-ubezpieczeniowe - wartość księgowa i rynkowa, rezerwa IBNR, metoda średnich wartości, metoda Bornhuettera-Fergusona, metoda chain-ladder, metoda grossing-up, dyrektywa Wypłacalności II
Keywords in Englishtechnical provisions - book value and market value of reserves, IBNR provision, methods of the average value of development indicators losses, Bornhuetter-Ferguson method, chain ladder method, grossing up method
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Other open licence; with publication
File
Poblocka_Agnieszka_Tworzenie_rezerwy_2017.pdf Poblocka_Agnieszka_Tworzenie_rezerwy_2017.pdf 497,57 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 09-06-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-06-23)
Additional fields
LicencjaKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?