Zwycięstwo wyborcze Donalda Trumpa jako przykład drugiej fali kontrmobilizacji

Jakub Potulski

Abstract

n/a
Author Jakub Potulski (FSS / IPS / DIRSS)
Jakub Potulski,,
- Division of International Relations and Strategic Studies
Other language title versionsDonald Trump‘s electoral success as an example of the second wave of countermobilization
Pages157-179
Publication size in sheets1.4
Book Misiuna Jan, Molęda-Zdziech Małgorzata, Łubiarz Sabina (eds.): Amerykańskie wybory prezydenckie w erze postprawdy: aktorzy, strategie, konteksty , 2018, Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, ISBN 978-83-8030-212-9, 302 p.
Keywords in Polishspołeczeństwo informacyjne, nowe podziały społeczne, populizm, globalizacja, kontrmobilizacja, Donald Trump
Keywords in Englishinformation society, new social cleavages, populism, globalisation, countermobilization, Donald Trump
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, BookChapterNotSeriesNotMainLanguages
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back