Aparat partyjno-urzędniczy oraz Służba Bezpieczeństwa wobec Kościoła greckokatolickiego na terenie administratury gorzowskiej w pierwszym "popaździernikowym" okresie (zarys)

Igor Hałagida

Abstract

n/a
Author Igor Hałagida (FH / IH)
Igor Hałagida,,
- Institute of History
Other language title versionsThe state and party apparatus and the security service against the Greek Catholic Church in the apostolic administration of Gorzów in the first "post-October" period (an outline)
Pages103-115
Publication size in sheets0.7
Book Wojcieszyk Elżbieta (eds.): Władze wobec kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1956-1970, Studia i Materiały Poznańskiego IPN, no. 26, 2013, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ISBN 978-83-63275-07-5
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 22-10-2018, BookChapterNotSeriesNotMainLanguages
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back