Green bonds as a financial instrument for environmental projects funding

Tomasz Bieliński , Magdalena Mosionek-Schweda

Abstract

In the last decade, the idea of sustainable development and sustainable economy is increasingly being discussed on the international forum, uniting governments as well as international and national institutions/organisations in joint initiatives for the environmental protection. Transition to a sustainable global economy needs financial sources for investments that provide environmental benefits. Green bonds, together with green loans, are basic financial instruments considered as sources of green projects financing. The green bond market is relatively new, but has rapidly been increasing; however, to maintain this growth, investors’ and issuers’ confidence in the green bonds credentials is indispensable. Therefore, the guidelines and standards accepted by financial markets and clearly indicating what should be considered as green investment are crucial for further development of the green bond market and the accomplishment of the green finance objectives. The aim of this paper is to analyse the potential of the green bond market to finance the shift towards sustainable economy. By the method of case studies of countries leading in green bond issuance, the paper summarises the best practices that can be implemented in the EU countries to exploit the potential of the green bonds growing market. For better understanding the origin of green bonds, basic theoretical background of green finance is also provided.
Author Tomasz Bieliński (FE/IIB)
Tomasz Bieliński,,
- Institute of International Business
, Magdalena Mosionek-Schweda (FE/IIB)
Magdalena Mosionek-Schweda,,
- Institute of International Business
Other language title versionsZielone obligacje jako instrument finansujący projekty środowiskowe
Journal seriesUnia Europejska.pl, [Wspólnoty Europejskie], ISSN 2084-2694, (B 11 pkt)
Issue year2018
No1 (248)
Pages13-21
Publication size in sheets0.50
Keywords in Polish„zielone” finanse, „zielone” projekty, rynki kapitałowe, obligacje, zrównoważony rozwój
Keywords in Englishgreen finance, green projects, capital markets, bonds, sustainable development
Abstract in PolishW ostatnim dziesięcioleciu idea zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej gospodarki w coraz większym stopniu stanowi przedmiot dyskusji na międzynarodowym forum, jednocząc rządy, jak również międzynarodowe oraz krajowe instytucje i organizacje we wspólnych inicjatywach w celu ochrony środowiska. Przejście do zrównoważonej gospodarki globalnej wymaga źródeł finansowania inwestycji, które stwarzają korzyści dla środowiska naturalnego. Obligacje typu Green Bonds, wraz z „zielonymi” pożyczkami, stanowią podstawowe instrumenty finansowe traktowane jako źródła finansowania „zielonych” projektów. Rynek „zielonych” obligacji rozwija się bardzo szybko; niemniej, aby utrzymać ten wzrost, niezbędne jest zaufanie inwestorów i emitentów do wiarygodności „zielonych” obligacji. A zatem wytyczne i normy, przyjęte przez rynki finansowe i wyraźnie wskazujące, co powinno być uważane za „zielone” inwestycje są niezmiernie istotne dla dalszego rozwoju rynku obligacji typu Green Bond i realizacji celów „zielonych” finansów. Celem artykułu jest przeanalizowanie potencjału rynku „zielonych” obligacji w finansowaniu przejścia do zrównoważonej gospodarki. Metodą studium przypadków krajów będących liderami w emisji „zielonych” obligacji w artykule zestawiono najlepsze praktyki, które można wdrażać w krajach UE w celu wykorzystania potencjału rosnącego rynku obligacji Green Bond. Dla lepszego zrozumienia pochodzenia „zielonych” obligacji przedstawiono również podstawowe tło teoretyczne „zielonych” finansów.
Languageen angielski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 30-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*6 (2020-07-02)
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?