Sposoby tworzenia relacji w zarządzaniu innowacyjności

Emilia Dobrowolska

Abstract

The aim of this article is to present ways of creating internal and interorganizational relations which help to create innovations. The analysis is founded on concepts of creating innovations in networks (The Triple Helix Model, open innovation) and on innovation strategies (Blue Ocean Strategy, innovation cluster strategy, network strategy, innovative and entrepreneurship deciption of strategy). On the basis of these dimensions following ways of creating relations were defined: contracts of establishing clusters, establishing: spin-off firms, business incubators and technology parks, strategic alliances, virtual organizations, purchasing and selling licences and know-how, using internal and external R&D department researches.
Author Emilia Dobrowolska (FM / IOM / DSM)
Emilia Dobrowolska,,
- Division of Strategic Management
Other language title versionsWays of creating relations in innovation management
Journal seriesZarządzanie i Finanse, ISSN 2084-5189, (B 10 pkt)
Issue year2016
Vol14
No1
Pages153-172
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishinnowacje, koncepcje innowacyjności, strategie innowacji, relacje
Keywords in Englishinnovation, innovation concepts, innovation strategies, relations
Abstract in PolishCelem artykułu jest próba określenia sposobów tworzenia wewnątrzorganizacyjnych i międzyorganizacyjnych relacji wspomagających innowacyjność organizacji. Przestrzenią do określenia sposobów tworzenia relacji są koncepcje tworzenia innowacyjności w sieciach – model potrójnej helisy oraz model otwartych innowacji, a także strategie innowacji – strategia błękitnego oceanu, strategia klastra innowacyjnego, strategia sieci i strategia w ujęciu innowacyjno-przedsiębiorczym. Na podstawie tych zmiennych wyznaczono następujące sposoby tworzenia relacji: umowy o zawiązanie porozumienia klastrowego, powoływanie akademickich przedsiębiorstw odpryskowych typu spin-off, inkubatorów przedsiębiorczości i parków naukowo-technologicznych, tworzenie aliansów strategicznych i organizacji wirtualnych, zakup, sprzedaż licencji i know-how, wykorzystanie prac badawczo-rozwojowych wewnętrznego i zewnętrznego działu B+R.
URL http://zif.wzr.pl/pim/2016_1_9.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?