Bariery zmiany edukacyjnej - przegląd literatury

Bartosz Atroszko

Abstract

The article presents a review of a key Polish and English literature about barriers in educationalchange. The aim of the review was an answer to the following question: what are the main categories of barriers in educational changes in academic papers? For the review purposes three levels of barrier ap-pearance were distinguished: macro, mezzo and micro. At the macro level a state educational policy wasmost often indicated as well as the paradigm that dominates in education. At the mezzo level the educational policy of local self-government was mentioned as well as the school culture, hyper-innovativeness,organisational and leadership issues, teachers education and resources need for making a change. Themicro level includes teachers’ resistance against a change, the status of teachers – innovators and teachers’ mental incapacitation.
Author Bartosz Atroszko (FSS/IE)
Bartosz Atroszko,,
- Institute of Education
Other language title versionsBarriers in educational changes - literature review
Journal seriesTeraźniejszość – Człowiek – Edukacja, ISSN 1505-8808, (0 pkt)
Issue year2019
Vol22
No2 (86)
Pages25-40
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishbariery zmiany, zmiana edukacyjna, zmiany w edukacji
Keywords in Englishchange barriers, educational change, changes in education
Abstract in PolishArtykuł przedstawia przegląd kluczowej polskiej i anglojęzycznej literatury dotyczącej barier zmiany edukacyjnej. Celem przeglądu była odpowiedź na pytanie: jakie są główne kategorie barier zmiany edukacyjnej wymieniane w piśmiennictwie naukowym? Na potrzeby przeglądu wyróżniono trzy poziomy występowania barier: poziom makro, mezo i mikro. Na poziomie makro najczęściej wskazywano na politykę oświatową państwa oraz dominujący w edukacji paradygmat.Na poziomie mezo wskazywano na politykę oświatową samorządu, kulturową oczywistość szkoły, szkolną kulturę, hiperinnowacyjność, kwestie organizacyjne i związane z przywództwem,edukację nauczycieli oraz zasoby potrzebne do przeprowadzenia zmiany. Na poziomie mikro wyróżniono opór nauczycieli wobec zmian, sytuację nauczycieli-innowatorów oraz ubezwłasnowolnienie mentalne nauczycieli.
URL http://dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/TCE/TCE_2019_86_2.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?