The significance of the frontier in the evolution of the Western genre

Anna Dulska

Abstract

The aim of the paper is to show the pivotal role of the American West in the evolution of the Western genre. The West is understood here not only as the uncharted area lying west of the Mississippi river but, above all, as a mythical place, which is how it came to be represented in Western fiction. The paper commences with an examination of the Frontier Thesis, aimed at illustrating the symbolic meaning of the Frontier and the West; and then proceeds to discuss precursors of the genre. Next, "The Virginian" is presented as the first American Western, and it is demonstrated that its key characteristics correspond to the basic premises of the Frontier thesis. The paper then follows the evolution of the Western in the 20th century, arguing that transformations in the formula since the 1960s reflect a new, revisionist treatment of the myth of the West.
Author Anna Dulska (FL)
Anna Dulska,,
- Faculty of Languages
Other language title versionsZnaczenie granicy w ewolucji westernu
Journal seriesBeyond Philology: An International Journal of Linguistics, Literary Studies and English Language Teaching, ISSN 1732-1220, e-ISSN 2451-1498, (B 7 pkt)
Issue year2017
No14/2
Pages69-83
Publication size in sheets0.71
Keywords in Polishamerykański Zachód, granica, mit Zachodu, western
Keywords in EnglishAmerican West, Frontier, Frontier Thesis, myth of the West, Western genre
Abstract in PolishCelem artykułu jest ukazanie kluczowej roli amerykańskiego Zachodu w ewolucji gatunku westernu. Zachód jest tu rozumiany nie tylko jako niezbadany obszar rozciągający się na zachód od rzeki Missisipi, ale przede wszystkim jako mityczna kraina, gdyż tak właśnie przyjęło się przedstawiać ten region w literaturze typu western. Artykuł rozpoczyna się od analizy teorii pogranicza, mającej na celu objaśnienie symbolicznego znaczenia Zachodu. Następnie pokrótce omówiono pozycje, które wniosły wkład w rozwój westernu oraz poddano analizie powieść Owena Wistera pt. „Wirgińczyk: Jeździec z Równin”, która jest powszechnie uznawana za pierwszy western w literaturze amerykańskiej. Wykazano, że podstawowe cechy gatunku są powiązane z założeniami teorii pogranicza. Ponadto omówiono transformację westernu w XX wieku, uzasadniając tezę, że przekształcenia gatunku od lat 60-tych odzwierciedlały nowe, rewizjonistyczne podejście do mitu Zachodu.
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/beyond/article/view/2647/2120
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 12-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?