Czy studenci uczą się przewidywania swoich ocen semestralnych? Rola błędu „przeszacowanej pewności” w trafności szacowania własnych osiągnięć edukacyjnych

Paweł Kleka , Agnieszka Fanslau , Hanna Brycz

Abstract

The main goal of the study was to determine how the accuracy of students’ predictions of their academic achievements was dependent on their actual academic results as well as how succeptible to the overconfidence effect these students were (i.e. overconfidence in their predictions). In order to minimise this effect and improve the accuracy of predictions, the participants were also asked for additional feedback related to ther learning. N = 430 students were asked for a prediction of their grade average and confidence level (0-100%) a total of 5 times, once every 6 months. In support of the theory of Kruger & Dunning (1993) – the results revealed that better students were more accurate and avoided overconfidence in contrast to those who achieved lower grades. No learning effect or meta-knowledge impact on the error of estimation and overconfidence were found.
Author Paweł Kleka
Paweł Kleka,,
-
, Agnieszka Fanslau (FSS / IPsych / DSP)
Agnieszka Fanslau,,
- Division of Social Psychology
, Hanna Brycz (FSS / IPsych / DSP)
Hanna Brycz,,
- Division of Social Psychology
Other language title versionsDo students learn to predict their academic grades accurately? The role of overconfidence in the accuracy of assessing one’s own educational development
Journal seriesDyskursy Młodych Andragogów, ISSN 2084-2740, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
No20
Pages231-240
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishedukacja, młodzi dorośli, trafność przewidywania ocen, błąd przeszacowania
Keywords in Englisheducation, emerging adults, the accuracy of own academic grades estimation, overconfidence
Abstract in original languageCelem badań było określenie, o ile trafność przewidywania własnych wyników semestralnych przez studentów zależy od rzeczywistych ocen, oraz jaka jest skłonność studentów do przejawiania błędu „przeszacowania pewności” (tj. przeceniania pewności swych przewidywań). Pytano także o zdolność uczenia się uczestników do zwiększania trafności przewidywań i zmniejszania błędu „nadmiernej pewności przewidywań”. Przebadano 430 studentów 5-krotnie, co pół roku, prosząc o przewidywanie swojej średniej semestralnej oraz oszacowanie pewności (od 0% – zupełna niepewność, do 100% – zupełna pewność) wcześniejszych przewidywań. Zgodnie z teorią, osoby uzyskujące wysokie wyniki w nauce trafniej przewidywały oceny, a także unikały błędu „przeszacowanej pewności” w przeciwieństwie do osób, które dostawały niskie oceny na semestr. Nie stwierdzono efektu uczenia się oraz wpływu metawiedzy na popełnianie błędu szacowania i nadmiernej pewności. SŁOWA KLUCZOWE: edukacja, młodzi dorośli, trafność przewidywania ocen, błąd przeszacowania.
DOIDOI:10.34768/dma.vi20.22
URL http://www.dma.wpps.uz.zgora.pl/index.php?journal=DMA&page=article&op=view&path%5B%5D=22
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
File
Kleka_Pawel_Czy-studenci_ucza_sie_2019.pdf 612.1 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?