Więź z własną matką a stawanie się matką - zagadnienia teoretyczne

Anna Zdolska-Wawrzkiewicz , Mariola Bidzan , Magdalena Chrzan-Dętkoś

Abstract

This article aims to investigate the issues connected with the influence of bond with one’s own mother to the transition to motherhood. The influence of the attachment style to own’s mother on the development of maternal identity is contemplated. This relationship is very important at the time of the bonding of young mother with her unborn baby and also after the birth of the baby. There is also an extremely important link between attachment with one’s own mother and the occurrence of postpartum depression. This article is part of a research project to investigate the relationship between bond with mother, image of mother and bond with baby during pregnancy and after birth.
Author Anna Zdolska-Wawrzkiewicz
Anna Zdolska-Wawrzkiewicz,,
-
, Mariola Bidzan (FSS / IPsych / DCPN)
Mariola Bidzan,,
- Division of Clinical Psychology and Neuropsychology
, Magdalena Chrzan-Dętkoś (FSS / IPsych / DDPP)
Magdalena Chrzan-Dętkoś,,
- Division of Developmental Psychology and Psychopathology
Other language title versionsAttachment to one‘s mother and becoming a mother - theoretical issues
Journal seriesPolskie Forum Psychologiczne, ISSN 1642-1043, e-ISSN 2449-6871, (B 12 pkt)
Issue year2018
Vol23
No3
Pages557-571
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishprzywiązanie, ciąża, więź z dzieckiem, depresja poporodowa
Keywords in Englishattachment, pregnancy, maternal-fetal relations, postpartum depression
Abstract in PolishArtykuł jest wieloaspektowym teoretycznym wprowadzeniem do projektu badawczego poświęconego problematyce związanej z wpływem więzi z własną matką na szeroko rozumiane przystosowanie się kobiety do macierzyństwa. W pracy podkreślony został wpływ stylu przywiązania do matki na kształtowanie się tożsamości macierzyńskiej, rozumianej jako myślenie kobiety o sobie jako o matce. Relacja ta jest bardzo istotna w czasie kształtowania się więzi kobiety ze swoim dzieckiem już w ciąży, a także po narodzinach dziecka. Zasygnalizowano także niezmiernie istotne połączenie pomiędzy jakością więzi z własną matką a wystąpieniem depresji poporodowej.
DOIDOI:10.14656/PFP20180306
URL https://pfp.ukw.edu.pl/page/pl/archive/article/393/wawrzkiewicz_bidzan_chrzan_wiez_z_wlasna_matka/article.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, 30-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back