Zmiany strategii konkurowania podmiotów rynku transportu lotniczego w warunkach globalizacji

Aleksandra Koźlak

Abstract

The article discusses the changes in the competition strategies of entities in the air transport market in recent decades. The subject of the analysis is cooperation between air carriers and between carriers and airports. The aim of this article is to prove that many changes which have taken place in the supply of air transport services were a response to globalization. Such a change is especially visible in the tendency to consolidate the supply side of the air transport market or in the increasing importance of cooperative competition strategy. In a global competition, the dominant position in the market of passenger air transport can be gained only by entities able to implement suitable strategies of competition. The article argues that such a strategy must allow for achieving a competitive advantage, a higher level of economic efficiency and effective takeover of demand. This, in turn, is enabled by entering strategic alliances and undertaking cooperative agreements with other entities in the air transport market.
Author Aleksandra Koźlak (FE/ChTE)
Aleksandra Koźlak,,
- Deparment of Transport Economics
Other language title versionsChanges in the compatition strategies of entities in the air transport market under globalistaion
Journal seriesInternational Business and Global Economy, ISSN 2300-6102, e-ISSN 2353-9496, (B 10 pkt)
Issue year2016
No35/2
Pages420-431
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishtransport lotniczy, linie lotnicze, porty lotnicze, globalizacja, alianse strategiczne
Keywords in Englishair transport, airlines, airports, globalisation, strategic alliances
Abstract in PolishW artykule omówiono zmiany w strategiach konkurencji podmiotów rynku lotniczego w ostatnich dekadach. Przedmiotem analizy jest współpraca nawiązywana między przewoźnikami lotniczymi, a także między przedsiębiorstwami przewozowymi a portami lotniczymi. Celem artykułu jest wykazanie, iż wiele zmian, które zaszły w podaży usług transportu lotniczego, było odpowiedzią na procesy globalizacji. Za taką zmianę należy uznać tendencję do konsolidacji podażowej strony rynku lotniczego oraz wzrost znaczenia kooperacyjnych strategii konkurencji. W transporcie lotniczym w warunkach globalnej konkurencji dominację na rynku przewozów pasażerskich mogą uzyskać tylko podmioty zdolne do wdrożenia strategii konkurencji, umożliwiającej osiągnięcie przewagi nad konkurentami, wyższego poziomu efektywności ekonomicznej i skutecznego przejmowania popytu dzięki zawieraniu aliansów strategicznych i podejmowaniu współpracy z innymi podmiotami rynku transportowego.
DOIDOI:10.4467/23539496IB.16.074.5655
URL http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2095
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?