Wykorzystanie danych ofertowych do budowy hedonicznego indeksu cen mieszkań w Poznaniu w latach 1996 - (I kw.) 2019

Radosław Trojanek , Justyna Tanaś , Maria Trojanek

Abstract

The aim of this study was to build the hedonic price index for flats in Poznań in 1996 – Q1 2019 based on asking prices. A part of the database was used (collected systematically since 2008, while for earlier years, it was difficult to obtain this information – by collecting photocopies or photographs of archival issues and building a base) on the housing market in the largest cities in Poland. Even though the direction of price changes determined by the hedonic index as well as the indexes based on averages was very similar, the changes were diversified. The cause of this issue lies in the fact that simple methods do not control for changes in the structure of offered/sold apartments, as opposed to the hedonic methods. It should be emphasised, however, that the effectiveness of the hedonic method depends to a large extent on the scope of the explanatory variables used in models (price–creating factors)
Author Radosław Trojanek
Radosław Trojanek,,
-
, Justyna Tanaś (FM / DIRE)
Justyna Tanaś,,
- Department of Investments and Real Estate
, Maria Trojanek
Maria Trojanek,,
-
Other language title versionsHedonic house price index based on asking prices in Poznań in 1996 - (Q1) 2019
Journal seriesProblemy Rynku Nieruchomości : Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, ISSN 1731-1829, (0 pkt)
Issue year2019
Vol51
No1
Pages14-24
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishindeksy cen mieszkań, modele hedoniczne, ceny ofertowe
Keywords in Englishhouse price indexes, asking prices, hedonic methods
Abstract in PolishW artykule wyznaczono hedoniczy indeks cen mieszkań w Poznaniu w latach 1996 – I kw. 2019, bazując na informacjach ofertowych. Wykorzystano część bazy danych o ofertach (zbieranych w sposób systematyczny od 2008 roku, natomiast za wcześniejsze lata, podjęto trud pozyskania tych informacji gromadząc kserokopie lub też fotografie archiwalnych wydań w celu zbudowania bazy) na rynku mieszkaniowym w największych miastach w Polsce. Pomimo tego, że kierunek zmian cen wyznaczony przez indeks hedoniczny, jak i indeksy oparte na średnich był bardzo podobny, to wielkość zmian była już zróżnicowana. Wynika to z faktu, że metody proste nie kontrolują zmian zachodzących w strukturze oferowanych/sprzedawanych mieszkań, w przeciwieństwie do metody hedonicznej. Należy jednak podkreślić, że skuteczność metody hedonicznej zależy w dużym stopniu od zakresu użytych zmiennych objaśniających (czynników cenotwórczych)
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?