Editorial: Sea dragons

Jacek Zaucha , Joanna Pardus

Abstract

This chapter provides a framework for the entire special issue of EUROPA XXI devoted to spatial development at sea and at the land-sea interface. It explains the reasons why conscious management of the marine space is necessary, what are the benefits it might provide, and what governance regimes can be used to this end. It discuss and compares maritime spatial planning and integrated coastal management and as a means of securing spatial order at sea and land-sea interface. Finally, it links together the remaining chapters of the special issue by explaining their added value in relation to each other and their mutual relations.
Author Jacek Zaucha (FE / DMacro)
Jacek Zaucha,,
- Department of Macroeconomics
, Joanna Pardus
Joanna Pardus,,
-
Journal seriesEuropa XXI, ISSN 1429-7132, e-ISSN 2300-8547, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol36
Pages5-14
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishprzestrzeń morska, planowanie przestrzenne obszarów morskich, rozwój przestrzenny obszarów morskich, ład przestrzenny na morzu i wybrzeżu
Keywords in Englishmaritime space, maritime spatial planning, maritime spatial development, spatial order at sea and coast
Abstract in PolishTen rozdział stanowi ramy dla całego specjalnego wydania EUROPA XXI poświęconego rozwojowi przestrzennemu na morzu i na granicy ląd-morze. Wyjaśnia powody, dla których konieczne jest świadome zarządzanie przestrzenią morską, jakie korzyści może ona przynieść i jakie systemy zarządzania można w tym celu wykorzystać. Dyskutuje i porównuje planowanie przestrzenne obszarów morskich i zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną jako środek zapewniający ład przestrzenny na styku morza i lądu z morzem. Na koniec prezentuje pozostałe rozdziały specjalnego wydania, wyjaśniając ich wartość dodaną i ich wzajemne relacje.
DOIDOI:10.7163/Eu21.2019.36.1
URL https://rcin.org.pl/Content/114378/WA51_142525_r2019-t36_EuropaXXI-Zaucha.pdf
Languageen angielski
Not used for evaluationyes
Score (nominal)0
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?