Umiejętności poprawnego zapisu wyrazów w L1 pośredniczą w związku pomiędzy poziomem przetwarzania fonologicznego w L1 a poprawnym zapisem wyrazów w L2 u młodzieży poprawnie czytającej, ale nie u młodzieży z dysleksją

Marta Łockiewicz , Martyna Jaskulska

Abstract

The study analyses the relationship between phonological processing skills in L1 (Polish: short-term verbal and phonological memory, phoneme segmentation and blending and rapid automatised naming RAN) and spelling in L2 (English) among Polish students with and without dyslexia. 63 (45%) high school and middle school students with dyslexia and 78 (55%) without dyslexia participated in the study. The results demonstrate that dyslexia, the time of L2 learning in school and privately, and phonological processing in L1 were the predictors of spelling in L2. The results also showed that spelling in L1 mediated phonological processing skills in L1 (verbal short-term memory, phoneme blending, RAN (partial mediation), phonological short-term memory) and spelling in L2, but only for the group without dyslexia.
Author Marta Łockiewicz (FSS / IPsych / DDPP)
Marta Łockiewicz,,
- Division of Developmental Psychology and Psychopathology
, Martyna Jaskulska (FL)
Martyna Jaskulska ,,
- Faculty of Languages
Other language title versionsThe ability to spell correctly in one's native language (L1) mediates the relationship between the level of phonological processing skills in L1 and correct spelling in an acquired language (L2) among adolescents who read correctly, but not among adolescents with dyslexia
Journal seriesEdukacja, ISSN 0239-6858, e-ISSN 2449-8998, (B 12 pkt)
Issue year2018
No2 (145)
Pages101-113
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishpsychologia, dysleksja, poprawny zapis pojedynczych wyrazów, przetwarzanie fonologiczne, angielski jako język obcy
Keywords in Englishpsychology, dyslexia, spelling, phonological processing, English as a foreign language
Abstract in PolishCelem badania przedstawionego w tym artykule była analiza relacji między umiejętnościami przetwarzania fonologicznego w języku ojczystym (L1): krótkotrwałą pamięcią słowną i fonologiczną, analizą i syntezą fonemową oraz szybkim zautomatyzowanym nazywaniem a umiejętnością poprawnego zapisu pojedynczych wyrazów w języku obcym (L2) przez polskich uczniów z dysleksją i bez niej. W badaniach wzięło udział 63 uczniów szkół średnich i gimnazjów z dysleksją oraz 78 bez dysleksji. Dysleksja, czas uczenia się L2 w szkole i prywatnie oraz przetwarzanie fonologiczne w L1 okazały się predyktorami umiejętności poprawnego zapisu pojedynczych wyrazów w L2. Wyniki pokazały również, że umiejętność poprawnego zapisu wyrazów w L1 mediowała pomiędzy umiejętnościami przetwarzania fonologicznego w L1: słowną pamięcią krótkotrwałą, syntezą fonemową, szybkim zautomatyzowanym nazywaniem (mediacja częściowa), fonologiczną pamięcią krótkotrwałą a umiejętnością poprawnego zapisu wyrazów w L2, jednak tylko w grupie uczniów bez dysleksji.
DOIDOI:10.24131/3724.180207
URL http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2018/artykuly_2.2018.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back