Przyczyny zmian poziomu wód gruntowych na wybranych torfowiskach Słowińskiego Parku Narodowego

Izabela Chlost , Roman Cieśliński

Abstract

The article presents groundwater level changes in selected peat bogs of the Słowinski National Park (SNP) in the context of geographical conditions (including the applied protective measures). Two raised peat bogs were selected for the study: Żarnowska and Kluki. The research consisted of taking hydrographic photographs in order to determine the type and scope of anthropogenic changes in the structure of the hydrographic network and water circulation patterns, as well as taking inventory of hydrotechnical structures. However, the authors focused mainly on interpretation of changes in the groundwater levels based on the monitoring carried out by SNP.
Author Izabela Chlost (FOG / IG / DH)
Izabela Chlost,,
- Department of Hydrology
, Roman Cieśliński (FOG / IG / DH)
Roman Cieśliński,,
- Department of Hydrology
Other language title versionsReasons for groundwater level changes in selected peat bogs of the Słowiński National Park
Journal seriesGospodarka Wodna, ISSN 0017-2448, e-ISSN 2449-9439, (B 9 pkt)
Issue year2018
No4
Pages122-127
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwody podziemne, torfowisko, Słowiński Park Narodowy, działalność człowieka
Keywords in Englishgroundwater, peat bog, Słowiński National Park, human activity
Abstract in PolishArtykuł przestawia zmiany poziomu wód gruntowych na wybranych torfowiskach Słowińskiego Parku Narodowego (SPN) w kontekście uwarunkowań geograficznych (w tym stosowanych zabiegów ochronnych). Do badań wytypowano dwa torfowiska wysokie: Żarnowska i Kluki. Postępowanie badawcze opierało się na wykonaniu zdjęć hydrograficznych w celu określenia typu i zasięgu zmian antropogenicznych w strukturę sieci hydrograficznej i obiegu wody oraz inwentaryzację urządzeń hydrotechnicznych. Przede wszystkim jednak skoncentrowano się na interpretacji zmian poziomu wód gruntowych na podstawie monitoringu prowadzonego przez SPN.
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?