Neither useful nor useless: the child in Kate Chopin's fiction

Monika Daca

Abstract

The aim of the article is to analyze the figure of a child in the fiction of Kate Chopin, an American proto-feminist writer, on the example of her novel The Awakening and three short stories: “Beyond the Bayou”, “Désirée’s Baby” and “Ripe Figs”. Characters are analyzed here in terms of James Phelan’s mimetic, thematic and synthetic components as well as character’s dimensions and functions. It is argued that children in Chopin’s fiction contribute to the development of the narrative by transforming the dimensions of adult characters into their functions. Chopin portrays two types of children common in the literature of the period: the economically useful child (a little laborer) and the economically useless but emotionally priceless child (a mascot). A third type of child emerges especially in Chopin’s short stories: the child that is extremely useful in psychological and moral terms. This figure adds moral depth to the narratives, prompts the adult characters to evolve and serves as a source of in-text instabilities or as a medium of transferring the narrative tensions. The child’s psychological and moral value on the level of the plot translates into their narrative significance on the level of story construction.
Author Monika Daca (FL)
Monika Daca ,,
- Faculty of Languages
Other language title versionsAni przydatne, ani nieprzydatne - dziecko w twórczości Kate Chopin
Journal seriesBeyond Philology: An International Journal of Linguistics, Literary Studies and English Language Teaching, ISSN 1732-1220, e-ISSN 2451-1498, (B 7 pkt)
Issue year2017
No14/3
Pages49-64
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishdziecko, przydatność, nieprzydatność, Kate Chopin, aspekt postaci, funkcja postaci
Keywords in Englishchild, usefulness, uselessness, Kate Chopin, dimension, function
Abstract in PolishArtykuł omawia znaczenie postaci dziecka w twórczości amerykańskiej pisarki proto-feministycznej Kate Chopin na przykładzie powieści Przebudzenie (The Awakening) oraz trzech opowiadań: Beyond the Bayou, Désirée’s Baby i Ripe Figs. Podstawą analizy postaci jest podejście Jamesa Phelana, opisujące mimetyczne, tematyczne i syntetyczne elementy postaci literackich i wprowadzające pojęcia ich aspektów oraz funkcji. Dzieci w twórczości Chopin przyczyniają się do rozwoju narracji poprzez przekształcanie aspektów postaci dorosłych w ich funkcje. Chopin konstruuje dwa typy postaci dziecięcych powszechne w literaturze jej epoki: dziecko przydatne ekonomicznie (małego robotnika) oraz dziecko nieprzydatne gospodarczo, ale bezcenne pod względem emocjonalnym (maskotkę). Ponadto szczególnie w opowiadaniach pisarki pojawia się trzeci rodzaj dziecka: bohater o wielkim znaczeniu psychologicznym i moralnym. Ta postać nadaje opowieści moralną głębię, motywuje rozwój i przemianę postaci dorosłych, a także stanowi źródło wewnątrztekstowych niestabilności lub pełni funkcję środka przekazu napięć narracyjnych. Psychologiczna i moralna wartość postaci dziecięcych na poziomie fabularnym przekłada się na ich znaczenie na poziomie konstrukcji opowiadań.
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/beyond/article/view/2479/2107
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 12-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?