Legal steps to secure the tobacco supply chain: a case study of Poland

Łukasz Balwicki , Michal Stoklosa , Małgorzata Balwicka-Szczyrba , Jeffrey Drope

Abstract

The threat of tobacco tax evasion and avoidance is the most commonly mentioned argument against tax hikes. Increasingly, the focus of legislators is on leaks in the tobacco crop supply chain, in which raw or cured tobacco that was never taxed finds its way to smokers. To study the process undertaken by Poland to secure the tobacco supply chain, we analyzed the 2013–2018 legislation around tobacco supply and interviewed a key stakeholder in the Government of Poland. We found that farmers and intermediary entities can trade tobacco only if registered with the government. Farmers are required to report the size of their fields and the weight of their crops to the state authorities. Each purchase within the supply chain is also reported by both the seller and the buyer for cross-validation. This has prevented manipulation within the system, while the mere threat of heavy fines related to an excise tax law violation and/or the administrative burden associated with becoming an excise tax payer (had the violation been prosecuted) has significantly contributed to securing the tobacco supply chain. The experience of Poland demonstrates that securing the tobacco supply chain is complicated but also a tractable problem. This case can be widely applicable to other countries.
Author Łukasz Balwicki
Łukasz Balwicki,,
-
, Michal Stoklosa
Michal Stoklosa,,
-
, Małgorzata Balwicka-Szczyrba (FLA/DCPIL)
Małgorzata Balwicka-Szczyrba,,
- Department of Commercial and Private International Law
, Jeffrey Drope
Jeffrey Drope,,
-
Journal seriesInternational Journal of Environmental Research and Public Health, ISSN 1661-7827, e-ISSN 1660-4601, (N/A 70 pkt)
Issue year2020
Vol17
No6
Pages1-5
Publication size in sheets0.30
Article number2055
Keywords in Polishkontrola upraw tytoniu, dostawy tytoniu, kontrola wyrobów tytoniowych, Polska
Keywords in Englishtobacco crops, tobacco supply chain, tobacco control, Poland
ASJC Classification2739 Public Health, Environmental and Occupational Health; 2307 Health, Toxicology and Mutagenesis
Abstract in PolishZagrożenie unikania podatków jest najczęściej wymienianym argumentem przeciwko podwyżkom podatków. Coraz częściej prawodawcy koncentrują się na przeciekach w łańcuchu dostaw upraw tytoniu, w których surowiec lub suszony tytoń, który nigdy nie był opodatkowany, trafia do palaczy. W celu zbadania procesu podjętego przez Polskę w celu zabezpieczenia łańcucha dostaw tytoniu przeanalizowaliśmy przepisy dotyczące dostaw tytoniu w latach 2013–2018 i przeprowadziliśmy wywiady z kluczowymi interesariuszami w rządzie Polski. Stwierdzono, że rolnicy i podmioty pośredniczące mogą handlować tytoniem tylko pod warunkiem, że są zarejestrowani. Rolnicy są zobowiązani do zgłaszania władzom państwowym wielkości swoich pól i masy swoich plonów. Każdy zakup w ramach łańcucha dostaw jest zgłaszany zarówno przez sprzedającego, jak i kupującego w celu weryfikacji krzyżowej. Zapobiegło to manipulacjom w systemie, a sama groźba wysokich kar związanych z naruszeniem prawa akcyzowego i / lub obciążeniem administracyjnym związanym ze stawaniem się podatnikiem akcyzy (gdyby naruszenie było ścigane) znacznie przyczyniło się do zabezpieczenia dostaw tytoniu łańcuch. Doświadczenie Polski pokazuje, że zabezpieczenie łańcucha dostaw wyrobów tytoniowych jest skomplikowane, ale skuteczne. Przykład polski może mieć szerokie zastosowanie w innych krajach.
DOIDOI:10.3390/ijerph17062055
URL https://doi.org/10.3390/ijerph17062055
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)70
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 70.0, 06-07-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0.000; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 1.129; WoS Impact Factor: 2018 = 2.468 (2) - 2018=2.948 (5)
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?