Do Central and Eastern Europe countries play a role in the belt and road initiative? The case of Chinese OFDI into the CEE-16 countries

Tomasz Bieliński , Magdalena Markiewicz , Ewa Oziewicz

Abstract

The main aim of the article was to analyze the motives behind the FDI decisions of Chinese companies’ capital engagement in Central and Eastern Europe. The article examines the applicability of existing theoretical concepts towards Chinese outward foreign direct investment (OFDI). Chinese OFDI patterns have been found to be consistent with Dunning’s investment development path (IDP) theory, but research shows that OFDI to CEE countries is additionally driven by specific motives different than in other regions. The study has proved that one of the major purposes is to get access to the EU common market. Additionally, data analysis has revealed that CEE countries that are not part of the EU attract proportionally more Chinese FDI than those that have easier access to EU funds.
Author Tomasz Bieliński (FE/IIB)
Tomasz Bieliński,,
- Institute of International Business
, Magdalena Markiewicz (FE/IIB)
Magdalena Markiewicz,,
- Institute of International Business
, Ewa Oziewicz (FE/IIB)
Ewa Oziewicz,,
- Institute of International Business
Other language title versionsRola krajów Europy Środkowej i Wschodniej w inicjatywie pasa i szlaku - determinanty chińskich inwestycji bezpośrednich w krajach CEE-16
Journal seriesComparative Economic Research. Central and Eastern Europe, ISSN 1508-2008, e-ISSN 2082-6737, (N/A 40 pkt)
Issue year2019
Vol22
No2
Pages7-22
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishzagraniczne inwestycje bezpośrednie, EŚW, CEE–16, Chiny, Jeden Pas Jedna Droga, Inicjatywa Pasa i Szlaku, Jedwabny Szlak
Keywords in EnglishFDI, CEE–16, China, Belt and Road Initiative, BRI, OBOR, internationalization
ASJC Classification2000 General Economics, Econometrics and Finance
Abstract in PolishGłównym celem artykułu jest analiza motywów dotyczących decyzji o zaangażowaniu kapitałowym chińskich spółek w Europie Środkowej i Wschodniej (EŚW). W artykule poddano analizie użyteczność istniejących koncepcji teoretycznych do wyjaśnienia uwarunkowań chińskich zagranicznych inwestycji bezpośrednich (ZIB). Decyzje chińskich podmiotów okazały się zgodne z teorią rozwoju inwestycji Dunninga (IDP), ale badania dowiodły także, że motywy ZIB są inne dla krajów regionu Europy Środkowej i Wschodniej niż w pozostałych regionach. Badanie wykazało, że jednym z głównych celów inwestycji w tym regionie jest uzyskanie dostępu do wspólnego rynku UE. Dodatkowo analiza danych ujawniła, że kraje EŚW, które nie są częścią UE, przyciągają proporcjonalnie więcej chińskich ZIB niż te, które mają łatwiejszy dostęp do funduszy UE.
DOIDOI:10.2478/cer-2019-0009
URL https://content.sciendo.com/downloadpdf/journals/cer/22/2/article-p7.xml
Languageen angielski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 40.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0.000; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.366
Citation count*3 (2020-08-04)
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?