Criteria for evaluation of offers in tender procedures for city buses in Poland

Aleksander Jagiełło

Abstract

On the basis of the literature review and secondary research results presented in the article, it should be stated that the continuous modernization of the rolling stock used to provide collective urban transport services is one of the main tools to encourage urban residents to abandon the use of passenger cars for collective transport. In order to make the rolling stock modernization process as smoothly as possible, it is necessary to carry out and then settle tenders for city buses. In the article, the primary research on the criteria used to evaluate offers in tender procedures for city buses in Poland was presented using descriptive statistics. The article also attempts to discuss whether the current weightings of the price criterion and non-price criteria reflect their share in the total cost of the life cycle of the city bus.
Author Aleksander Jagiełło (FE/DTM)
Aleksander Jagiełło,,
- Department of Transportation Market
Journal seriesTransport Economics and Logistics, [Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka], ISSN 2545-1642, [0208-4821], (0 pkt)
Issue year2019
Vol83
Pages179-185
Publication size in sheets0.50
Keywords in Polishprzetargi na autobusy miejskie, rynek autobusów miejskich
Keywords in Englishcity bus tender, city bus market
Abstract in PolishNa podstawie przedstawionego w artykule przeglądu literatury oraz wyników badań wtórnych należy stwierdzić, że ciągła modernizacja taboru wykorzystywanego do świadczenia usług zbiorowego transportu miejskiego jest jednym z głównych narzędzi służących zachęcaniu mieszkańców miast do rezygnacji z eksploatacji samochodów osobowych na rzecz transportu zbiorowego. By proces modernizacji taboru przebiegał jak najbardziej sprawnie koniecznym jest sprawne i terminowe przeprowadzanie, a następnie rozstrzyganie przetargów na autobusy miejskie. W artykule tym samym za pomocą statystyki opisowej przedstawiono badania pierwotne na temat kryteriów stosowanych do oceny ofert w postępowaniach przetargowych na autobusy miejskie w Polsce. W artykule podjęto także próbę dyskusji czy obecnie stosowane wagi kryterium cenowego oraz kryteriów pozacenowych odzwierciedlają ich udział w całkowitym koszcie cyklu życia autobusu miejskiego.
DOIDOI:10.26881/etil.2019.83.14
Languageen angielski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne (CC-BY-NC); with publication
File
Jagiello_Aleksander_Criteria_for_evaluation_of_offers_in_tender_2019.pdf Jagiello_Aleksander_Criteria_for_evaluation_of_offers_in_tender_2019.pdf 218,13 KB
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 09-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaUtwór jest udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?