Znaczenie intermedialnych środków wyrazu w grach wideo a recepcja ich treści i formy

Barbara Zmuda

Abstract

This article indicates the intermedial character of video games, briefy presents immersive and emmersive means of expression used by game developers and demonstrates impact of these mechanisms on the culture-forming function of this medium. Article also presents a synthesis of players’ statements on cultural resources adopted from video games, based on thirty in-depth interviews conducted with players from different age groups. Particularly important part of presented issue is the relationship between various components of video games, especially the cultural layer and visual messages.
Author Barbara Zmuda (FSS / IE)
Barbara Zmuda,,
- Institute of Education
Other language title versionsReception of video games content - importance of intermedial means of expression
Journal seriesArs Educandi, ISSN 2083-0947, e-ISSN 2657-6058, (0 pkt)
Issue year2018
Vol15
Pages111-125
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishgry wideo, gry komputerowe, zasoby kulturowe, immersja, komunikat wizualny
Keywords in Englishvideo games, computer games, cultural resources, immersion, visual message
Abstract in PolishNiniejszy artykuł ma na celu wskazanie intermedialnego charakteru gier wideo, prezentację zjawiska immersji oraz emersyjnych środków wyrazu stosowanych przez twórców gier, a także wpływu tych mechanizmów na kulturotwórczą funkcję tego medium. Przedstawiona została również synteza wypowiedzi graczy na temat zasobów kulturowych przyjmowanych z gier wideo, sporządzona na podstawie trzydziestu wywiadów pogłębionych przeprowadzonych z graczami w różnym wieku. Szczególne znaczenie dla prezentowanego zagadnienia ma wzajemna relacja poszczególnych elementów składowych gier wideo, przede wszystkim warstwy kulturowej i różnorodnych komunikatów wizualnych.
DOIDOI:10.26881/ae.2018.15.09
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi/article/view/2041/2472
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
File
Zmuda_Barbara_Znaczenie_intermedialnych_środków_2018.pdf 129.03 KB
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaUtwór jest udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?