50-ta rocznica odkrycia "magicznych plamek" - najnowsze osiągnięcia w badaniach nad (p)ppGpp

Maciej Dylewski , Michał Sobala , Bożena Bruhn-Olszewska , Katarzyna Potrykus

Abstract

About 50 years ago, „magic spots” – mediators of the bacterial stringent response, were discovered and were later identified as guanosine tetra- and pentaphosphate (ppGpp and pppGpp, jointly referred to as (p)ppGpp). At first, it seemed that stringent response is associated only with bacterial response to amino acid starvation, however, it soon turned out that (p)ppGpp is synthesized in response to other stresses as well. The mentioned alarmones are found to exist in all known bacterial species, as well as in plants. In recent years, a significant progress has been made in research on (p)ppGpp metabolism. It is also known that the stringent response affects many cellular processes, among which its effect on transcription is the best characterized. Moreover, (p)ppGpp is involved in the DNA repair pathway associated with transcription. In addition, the stringent response inhibits cell division, mainly by hindering DNA replication. (p)ppGpp is also of significant medical importance – it is necessary for virulence of many bacterial species and for turning them into persisters, i.e. cells which have elevated tolerance to many antibiotics.
Author Maciej Dylewski (FB / DMGB)
Maciej Dylewski ,,
- Department of Molecular Genetics of Bacteria
, Michał Sobala (FB / DMGB)
Michał Sobala ,,
- Department of Molecular Genetics of Bacteria
, Bożena Bruhn-Olszewska (FB / DMGB)
Bożena Bruhn-Olszewska,,
- Department of Molecular Genetics of Bacteria
, Katarzyna Potrykus (FB / DMGB)
Katarzyna Potrykus,,
- Department of Molecular Genetics of Bacteria
Other language title versions50th anniversary of discovering "magic spots" - the latest advances in (p)ppGpp research
Journal seriesPostępy Biochemii, ISSN 0032-5422, (B 8 pkt)
Issue year2018
Vol64
No1
Pages1-8
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishppGpp, (p)ppGpp, odpowiedź ścisła, transkrypcja, naprawa DNA, komórki przetrwałe
ASJC Classification2700 General Medicine
Abstract in PolishOkoło 50 lat temu odkryto tzw. „magiczne plamki”, mediatory bakteryjnej odpowiedzi ścisłej, które później zidentyfikowano jako cztero- i pięciofosforan guanozyny (ppGpp i pppGpp; łącznie określane mianem (p)ppGpp). Początkowo wydawało się, że odpowiedź ścisła związana jest tylko z odpowiedzią bakterii na głód aminokwasowy, jednakże okazało się, że synteza (p)ppGpp zachodzi również pod wpływem innych stresów. Wspomniane alarmony występują u wszystkich poznanych gatunków bakterii oraz u roślin. W ostatnich latach poczyniono znaczące postępy w badaniach nad metabolizmem (p)ppGpp. Wiadomo też, że odpowiedź ścisła ma wpływ na wiele procesów komórkowych, z czego najlepiej poznano oddziaływanie na transkrypcję. Oprócz tego (p)ppGpp bierze udział w szlaku naprawy DNA związanym z transkrypcją. Dodatkowo, odpowiedź ścisła hamuje podziały komórkowe, głównie poprzez zatrzymanie replikacji DNA. (p)ppGpp ma także ważne znaczenie medyczne, jest niezbędne dla wirulencji wielu gatunków bakterii oraz do powstawania komórek przetrwałych, czyli komórek o zwiększonej tolerancji na wiele antybiotyków.
URL http://www.postepybiochemii.pl/pdf/1_2018/1-8.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?