Zaciąganie przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań długoterminowych - pojęcie limitu i upoważnienia określonego w uchwale budżetowej

Luiza Budner-Iwanicka

Abstract

n/a
Author Luiza Budner-Iwanicka (FLA)
Luiza Budner-Iwanicka,,
- Faculty of Law and Administration
Other language title versionsIncuring long-term obligations by local self-government units - the term of limit and the authorization specified in the budget resolution
Pages181-193
Publication size in sheets0.5
Book Gliniecka Jolanta, Drywa Anna, Juchnevicius Edvardas, Sowiński Tomasz (eds.): Samorząd terytorialny w 20 lat po reformie administracyjnej państwa: bilans nadziei i postulaty na przyszłość, 2018, CeDeWu, ISBN 978-83-8102-096-1, 276 p.
Keywords in Polishbudżet jednostki samorządu terytorialnego, limit zobowiązań, upoważnienie do zaciągania zobowiązań
Keywords in Englishlocal government unit budget, commitment limit, authorization to incur a financial obligation
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-01-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Additional fields
UwagiBrak objętości od autora
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?