Miejsce TUiR Warta S.A. na rynku ubezpieczeń majątkowych

Jerzy Piotr Gwizdała

Abstract

The activity of the Warta Group SA has greatly contributed to the development of the insurance market in Poland. It introduced a number of solutions and applications for various classes of insurance offered to companies which have become the standard in the market. After more than 90 years in the business Warta has become one of the greatest players in the field of property insurance in Poland. Since its inception it has undergone the transformation of the economic system with positive results. This demonstrates the ability of its directors and the establishment of a product offering tailored to the needs of the property insurance market.
Author Jerzy Piotr Gwizdała (FM / DFFR)
Jerzy Piotr Gwizdała,,
- Department of Finance and Financial Risk
Other language title versionsThe place of the association of insurance and reinsurance in the Warta SA property insurance market
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol3
No11
Pages23-35
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishrynek, ubezpieczenia majątkowe, towarzystwo ubezpieczeniowe, sektor
Keywords in Englishmarket, property insurance, sector, insurance company
Abstract in PolishDziałalność Towarzystwa Ubezpieczeniowego i Reasekuracji Warta S.A. w znacznym stopniu przyczyniła się do rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce. To właśnie ona wprowadziła wiele rozwiązań oraz zastosowań w różnych grupach ubezpieczeń oferowanych przedsiębiorstwom, które stały się standardem na rynku. Przez ponad 90 lat działalności na rynku Warta stała się jednym z największych graczy ubezpieczeń majątkowych w Polsce. Od początku swojego istnienia przeszła przemiany ustroju gospodarczego państwa z pozytywnym skutkiem. Świadczy to o doborze dobrej kadry zarządczej oraz stworzeniu oferty produktowej dostosowanej do potrzeb rynku ubezpieczeń majątkowych.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2015.11.2
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/02_gwizdala.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back