Kultura popularna w nauczaniu szkolnym: analiza krytyczna

Tarzycjusz Buliński

Abstract

The article analyzes the attempts to teach popular culture in school made by scholars in critical pedagogy. The following issues are presented: 1) theoretical postulates that justify the need to introduce elements of popular culture to school education and the proposed teaching methods; 2) difficulties encountered in meeting these postulates in practice along with the explanation of these difficulties provided by critical educators, 3) an analysis of the reasons why those attempts failed, the source of which lies in inadequate knowledge of the nature of child development, teaching and learning processes and the relationship between the medium (writing, television, the Internet) and consciousness.
Author Tarzycjusz Buliński (FH / IAiE)
Tarzycjusz Buliński,,
- Instytut Archeologii i Etnologii
Other language title versionsPopular culture in school instruction: a critical analysis
Journal seriesPsychologia Wychowawcza, ISSN 0033-2860, (B 7 pkt)
Issue year2013
Vol46
No4
Pages139-152
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishkultura popularna, szkoła, pedagogika krytyczna, antropologia kulturowa, psychologia rozwojowa
Keywords in Englishpopular culture, school education, critical pedagogy, cultural anthropology, developmental psychology
Abstract in PolishArtykuł analizuje próby nauczania kultury popularnej w szkole podejmowane przez badaczy z kręgu pedagogiki krytycznej. Przedstawiam w nim: 1) postulaty teoretyczne uzasadniające konieczność wprowadzenia elementów kultury popularnej do szkolnego nauczania i proponowane metody nauczania; 2) trudności, na jakie napotkała ich praktyczna realizacja i wyjaśnienia tych trudności dokonywane przez pedagogów krytycznych; 3) analizę przyczyn niepowodzeń tychże prób mających swe źródło w niedostatecznym rozpoznaniu natury rozwoju dziecka, procesu nauczania i uczenia się oraz relacji łączącej medium (pismo, telewizję, Internet) ze świadomością.
DOIDOI:10.5604/00332860.1093246
URL https://e-psychologiawychowawcza.pl/resources/html/article/details?id=139147
Languagepl polski
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 0.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?