"Być poetą" z niepełnosprawnością intelektualną. Próba odsłonięcia znaczeń nadawanych własnej twórczości poetyckiej przez osobę z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Iwona Lindyberg

Abstract

Creativity of people with intellectual disabilities eventually has found interest within special education, yet mostly it perpetually remains a therapeutic category. One still rarely finds poetic creativity of people with intellectual disabilities a research topic and publications issue. The idea of a presented text is to show a man with intellectual disability, who is recognized in his surrounding society as a “poet”. The article aims to show his own meanings (referred to some particular biographical context) ascribed to poetic creativity.
Author Iwona Lindyberg (FSS / IE / DSpecE)
Iwona Lindyberg,,
- Division of Special Education
Other language title versions"Being e poet". Approaching the meanings ascribed to own poetic creativity by a person with mild intellectual disability
Journal seriesNiepełnosprawność. Półrocznik naukowy, ISSN 2080-9476, e-ISSN 2544-0519, (B 11 pkt)
Issue year2018
No32
Pages225-246
Publication size in sheets1.05
Keywords in Polishniepełnosprawność intelektualna, twórczość, biografia, poeta
Keywords in Englishintellectual disability, creativity, biography, poet
Abstract in PolishWspółcześnie twórczość osób z niepełnosprawnością intelektualną doczekała się zainteresowania pedagogiki specjalnej i najczęściej jest ona rozpatrywana w kategoriach terapeutycznych. Rzadko jednak w publikacjach podejmowane są wątki dotyczące własnej twórczości poetyckiej tych osób. Podmiotem moich badań uczyniłam osobę z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, funkcjonującą we własnym środowisku jako „poeta”. Tekst jest próbą odsłonięcia znaczeń (osadzonych w konkretnym biograficznym kontekście) przypisywanych przez badanego własnej twórczości poetyckiej.
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?