Dorośli (nie)obecni w konfliktach szkolnych

Katarzyna Wajszczyk

Abstract

The author based on the analysis of questions addressed to the pedagogical experts as well as conclusions from her own research at school, looks at the participation of adults in school conflicts. She describes the adult as a part of the conflict and as a mediator or negotiator in the conflict (“the third part of the conflict”). She also indicates the unnecessary or harmful participation of adults in school conflicts. The author marks the lack of adults in conflict situations and indicates the difficulties experienced by adults in schools. The text ends with a description of the consequences resulting from such (un)presence of adults in school conflicts along with an indication of recommendations for teachers and parents.
Autor Katarzyna Wajszczyk (WNS / IPed / ZD)
Katarzyna Wajszczyk
- Zakład Dydaktyki i Andragogiki
Inne wersje tytułuAdults (un)present in school conflict
Tytuł czasopisma/seriiDyskursy Młodych Andragogów, ISSN 2084-2740, (B 10 pkt)
Rok wydania2018
Nr19
Paginacja123-136
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.65
Słowa kluczowe w języku polskimkonflikt, kompetencje społeczne, szkoła, uczeń, nauczyciel, wychowanie, rodzice
Słowa kluczowe w języku angielskimconflict, social competence, school, pupil, teacher, education, parents
Streszczenie w języku polskimAutorka, na podstawie analizy pytań kierowanych do eksperta pedagoga oraz wniosków z własnych badań w szkole, przygląda się udziałowi dorosłych w konfliktach szkolnych. Dokonuje opisu dorosłego jako strony konfliktu oraz jako mediatora bądź negocjatora w konflikcie („trzecia strona konfliktu”). Wskazuje również na niepotrzebny bądź szkodzący udział dorosłego. Autorka przygląda się zarazem brakowi dorosłych w sytuacjach konfliktowych i wskazuje na trudności, jakich doświadczają osoby dorosłe w konfliktach szkolnych. Tekst kończy się opisem konsekwencji, jakie wynikają z takiej (nie)obecności dorosłego w konfliktach szkolnych wraz z wskazaniem rekomendacji dla nauczycieli i rodziców.
URL http://www.dma.wpps.uz.zgora.pl/index.php/indeks-numerow?download=96:nr-19-dyskursy-mlodych-andragogo9
Językpl polski
LicencjaInny; licence.documentVersion.FINAL_PUBLISHED; Inna otwarta licencja; w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)10
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 30-09-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót