Dorośli (nie)obecni w konfliktach szkolnych

Katarzyna Wajszczyk

Abstract

The author based on the analysis of questions addressed to the pedagogical experts as well as conclusions from her own research at school, looks at the participation of adults in school conflicts. She describes the adult as a part of the conflict and as a mediator or negotiator in the conflict (“the third part of the conflict”). She also indicates the unnecessary or harmful participation of adults in school conflicts. The author marks the lack of adults in conflict situations and indicates the difficulties experienced by adults in schools. The text ends with a description of the consequences resulting from such (un)presence of adults in school conflicts along with an indication of recommendations for teachers and parents.
Author Katarzyna Wajszczyk (FSS / IE / DCT)
Katarzyna Wajszczyk,,
- Division of Curriculum Theory
Other language title versionsAdults (un)present in school conflict
Journal seriesDyskursy Młodych Andragogów, ISSN 2084-2740, (B 10 pkt)
Issue year2018
No19
Pages123-136
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishkonflikt, kompetencje społeczne, szkoła, uczeń, nauczyciel, wychowanie, rodzice
Keywords in Englishconflict, social competence, school, pupil, teacher, education, parents
Abstract in PolishAutorka, na podstawie analizy pytań kierowanych do eksperta pedagoga oraz wniosków z własnych badań w szkole, przygląda się udziałowi dorosłych w konfliktach szkolnych. Dokonuje opisu dorosłego jako strony konfliktu oraz jako mediatora bądź negocjatora w konflikcie („trzecia strona konfliktu”). Wskazuje również na niepotrzebny bądź szkodzący udział dorosłego. Autorka przygląda się zarazem brakowi dorosłych w sytuacjach konfliktowych i wskazuje na trudności, jakich doświadczają osoby dorosłe w konfliktach szkolnych. Tekst kończy się opisem konsekwencji, jakie wynikają z takiej (nie)obecności dorosłego w konfliktach szkolnych wraz z wskazaniem rekomendacji dla nauczycieli i rodziców.
DOIDOI:10.34768/dma.vi19.48
URL http://www.dma.wpsnz.uz.zgora.pl/index.php?journal=DMA&page=article&op=view&path%5B%5D=48
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 14-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?