Molekularne narzędzia monitorowania biotechnologicznych procesów przemysłowych

Daria Krefft , Kamila Homa , Marta Głębocka , Olga Nałęcz , Małgorzata Ponikowska , Gabriela Jędrzejczak , Krystyna Seroczyńska , Justyna Banaszczyk , Piotr Skowron , Joanna Jeżewska-Frąckowiak

Abstract

Escherichia coli bacteria indicators were prepd. and used for biosynthesis of green fluorescent protein variants. Mutation into gfpuv gene were introduced to obtain protein variants emitting yellow fluorescence and blue fluorescence. Mol. cloning, genetic expression and protein isolation, involving chem. extn. methods and chromatog. were applied and the high biosynthesis levels of recombinant homogeneous fluorescent proteins were achieved. The indicator bacteria and purified proteins were designed for monitoring surfaces cleaning, probiotic bacteria colonization assessment, biochem. industrial processes and environment remediation.
Author Daria Krefft (FCh / DMBt / LGE)
Daria Krefft,,
- Laboratory of Genetic Engineering
, Kamila Homa (FCh / DMBt / LGE)
Kamila Homa,,
- Laboratory of Genetic Engineering
, Marta Głębocka (FCh / DMBt / LGE)
Marta Głębocka,,
- Laboratory of Genetic Engineering
, Olga Nałęcz (FCh / DMBt / LGE)
Olga Nałęcz,,
- Laboratory of Genetic Engineering
, Małgorzata Ponikowska (FCh / DMBt / LGE)
Małgorzata Ponikowska,,
- Laboratory of Genetic Engineering
, Gabriela Jędrzejczak
Gabriela Jędrzejczak,,
-
, Krystyna Seroczyńska
Krystyna Seroczyńska,,
-
, Justyna Banaszczyk
Justyna Banaszczyk,,
-
, Piotr Skowron (FCh / DMBt / LGE)
Piotr Skowron,,
- Laboratory of Genetic Engineering
, Joanna Jeżewska-Frąckowiak (FCh / DMBt / LGE)
Joanna Jeżewska-Frąckowiak,,
- Laboratory of Genetic Engineering
Other language title versionsMolecular tools for monitoring biotechnology industrial processes
Journal seriesPrzemysł Chemiczny, ISSN 0033-2496, (N/A 40 pkt)
Issue year2019
Vol98
No7
Pages1668-1172
Publication size in sheets0.5
ASJC Classification1500 General Chemical Engineering; 1600 General Chemistry
Abstract in PolishPrzedstawiono wyniki doświadczalnych badań procesu konstrukcji wskaźnikowych bakterii Escherichia coli, biosyntetyzujących warianty białka zielonej fluorescencji (GFP). W genie gfpuv wykonano mutacje, prowadzące do biosyntezy białek emitujących żółtą fluorescencję (YFP) oraz białek emitujących niebieską fluorescencję (BFP). Za pomocą klonowania molekularnego, ekspresji genetycznej oraz izolowania metodami ekstrakcji chemicznej i chromatografii osiągnięto wysoki poziom biosyntezy rekombinowanych białek żółtej i niebieskiej fluorescencji oraz uzyskano ich wysoce jednorodne preparaty. Uzyskane bakterie wskaźnikowe oraz izolowane białka YFP i BFP posłużą do monitorowania procesów czyszczenia powierzchni i kolonizacji bakterii probiotycznych, a także monitorowania biochemicznych procesów przemysłowych oraz remediacji środowiska.
DOIDOI:10.15199/62.2019.7.28
Languageen angielski
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 40.0, 21-04-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.203; WoS Impact Factor: 2018 = 0.428 (2) - 2018=0.379 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?