Family enterprises in the context of consumer ethnocentrism and relationship-building

Anna Maria Nikodemska-Wołowik , Joanna Bednarz

Abstract

Previous research on family entrepreneurship has given relatively little consideration to the attitudes of consumers towards Family Enterprises (FEs). The aim of the article is to deepen our understanding of consumer behaviour towards FEs. The paper’s theoretical framework is based on two concepts: consumer ethnocentrism and commitment-trust theory in relationship marketing. The article employs a grounded-theory methodology, whose primary purpose is to develop theoretical underpinnings of consumer behaviour towards FEs. The paper is based on latent participant observation and individual in-depth interviews conducted in 2017. The findings indicate that FEs do not communicate their family identity explicitly and that consumers adopt ethnocentric attitudes towards FEs. Furthermore, young buyers should be treated as an important challenge for FEs. The article concludes by emphasizing implications for theory and business practice which are applicable beyond the Polish context.
Author Anna Maria Nikodemska-Wołowik (FE / IIB)
Anna Maria Nikodemska-Wołowik,,
- Institute of International Business
, Joanna Bednarz (FE / IIB)
Joanna Bednarz,,
- Institute of International Business
Other language title versionsPrzedsiębiorstwa rodzinne w kontekście teorii etnocentryzmu konsumenckiego i budowania relacji
Journal seriesProblemy Zarządzania, ISSN 1644-9584, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol17
No1 (81)
Pages77-92
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishprzedsiębiorstwa rodzinne, konsumenci, etnocentryzm konsumencki, relacje
Keywords in Englishfamily enterprises, consumers, consumer ethnocentrism, relationship
Abstract in PolishW dotychczasowych badaniach nad przedsiębiorczością rodzinną niewiele uwagi poświęcono nastawieniu konsumentów do przedsiębiorstw rodzinnych (FE). Celem artykułu jest przyczynienie się do zrozumienia zachowań konsumentów wobec tych podmiotów. Zastosowano dwie koncepcje teoretyczne: etnocentryzmu konsumenckiego i zaufania opartego na zaangażowaniu w marketingu relacji. Badania oparto na teorii ugruntowanej, by stworzyć ramy konceptualne dla studiów nad FE i ich klientami. W 2017 roku przeprowadzono obserwację uczestniczącą i indywidualne wywiady pogłębione. Studia te wykazały, iż FE nie komunikują otwarcie swej rodzinnej tożsamości, a konsumenci przejawiają postawy etnocentryczne wobec tych FE, które są im znane. Ponadto, poważne wyzwanie dla FE stanowią zachowania młodych konsumentów. Proponowana procedura ma charakter uniwersalny i może być traktowana jako pewne podejście badawcze w wymiarze międzynarodowym.
DOIDOI:10.7172/1644-9584.81.4
URL https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=188925
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?