Wybrane problemy oceny efektywności funduszy publicznych na podstawie Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia

Sebastian Susmarski

Abstract

Public special purpose funds are of a significant importance for the economy. Both National Health Fund and Social Insurance Fund play a particular role. Because of the fact that the financial policy of state special purpose funds is not a subject of strict rules characteristic for the principles of state budget, it is especially important to evaluate its efficiency and effectiveness. The article presents results of a study on the effectiveness of the financial policy of NHF Region Branch Offices, understood as relation between expenditure and outcome.
Author Sebastian Susmarski (FM / DFFR)
Sebastian Susmarski,,
- Department of Finance and Financial Risk
Other language title versionsSelected problems of the effectiveness of public funds on the basis of the regional branch offices of the National Health Fund
Journal seriesAnnales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, ISSN 0459-9586, e-ISSN 2449-8513, (B 11 pkt)
Issue year2016
Vol50
No4
Pages467-476
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishfundusze celowe, Narodowy Fundusz Zdrowia, gospodarka finansowa, efektywność
Keywords in EnglishNational Health Fund, financial policy, efficiency, effectiveness, special purpose funds
Abstract in PolishPubliczne fundusze celowe mają istotne znaczenie dla gospodarki. Szczególną rolę pełnią te związane z różnymi formami ubezpieczeniowymi – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. Z uwagi na fakt, iż gospodarka finansowa państwowych funduszy celowych nie podlega rygorom charakterystycznym dla gospodarki budżetowej, szczególnego znaczenia nabiera ocena jej skuteczności i efektywności. W artykule zaprezentowano wyniki badań efektywności Oddziałów Wojewódzkich NFZ, rozumianej jako relacja między osiągniętymi wynikami a wykorzystanymi zasobami.
DOIDOI:10.17951/h.2016.50.4.467
URL https://journals.umcs.pl/h/article/view/3760/3517
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back