Pomiar postrzeganej przez inwestorów reputacji przedsiębiorstwa

Anna Blajer-Gołębiewska

Abstract

The article tackles the subject of corporate reputation as a variable affecting investor’s decision-making process. The aim of this article is to determine possibilities to measure corporate reputation as defined above. On the basis of literature analyses, current methods of measurement were identified. Then we analysed possibilities of their applications and their suitability to determine the level of corporate reputation hold by investors. The study shows that investors do not always behave according to the theories of finance and theories based on psychology. Therefore, in the context of research into the factors shaping actual decisions of investors, issues of practical measurement of corporate reputation may be particularly important.
Author Anna Blajer-Gołębiewska (FE/DMicro)
Anna Blajer-Gołębiewska,,
- Department of Microeconomics
Other language title versionsMeasurement of corporate reputation as perceived by investors
Journal seriesStudia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 2080-4881, e-ISSN 2300-4096, (B 9 pkt)
Issue year2017
No50/2
Pages21-34
Publication size in sheets0.70
Keywords in Polishreputacja przedsiębiorstwa, decyzje inwestycyjne
Keywords in Englishcorporate reputation, investment decisions
Abstract in PolishW artykule poruszono temat reputacji przedsiębiorstwa jako zmiennej mającej wpływ na podejmowanie decyzji przez inwestorów. Celem artykułu jest określenie możliwości jej pomiaru. Na podstawie analizy literaturowej zidentyfikowano stosowane dotychczas metody pomiaru. Analizie poddano możliwości ich zastosowania, a także ich przydatność do określenia poziomu postrzeganej przez inwestorów reputacji. Jak wykazują badania, inwestorzy nie zawsze zachowują się zgodnie z teoriami finansów oraz teoriami opartymi na psychologii. Dlatego, w kontekście badań nad czynnikami kształtującymi rzeczywiste decyzje inwestorów, problematyka praktycznego pomiaru reputacji przedsiębiorstwa może okazać się szczególnie istotna.
DOIDOI:10.18276/sip.2017.50/2-02
URL https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/7072/26044.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 05-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-08-04)
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?