Zatrudnienie kobiet a ich wykształcenie i dzietność w Polsce na tle Unii Europejskiej w latach 2001-2013

Katarzyna Martens , Aleksandra Mreła

Abstract

This publication considers effects of education and fertility on women’s employment in Poland and in selected countries of the European Union. Econometric models of trend and autoregression are built. It is shown that in Poland - higher education and fertility rates have little effect on the presence of women on the labor market. In the European Union both education and fertility have a significant impact on increasing job opportunities. In Germany an important determinant is education and in France - fertility.
Author Katarzyna Martens (FE)
Katarzyna Martens,,
- Faculty of Economics
, Aleksandra Mreła
Aleksandra Mreła,,
-
Other language title versionsWomen's empoyment on the background of their education and fertility rates in Poland and in selected countries of the European Union in years 2001-2013
Journal seriesWspółczesna Gospodarka, ISSN 2082-677X, (B 9 pkt)
Issue year2016
Vol7
No4
Pages13-21
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishaktywność zawodowa, wykształcenie, współczynnik dzietności, model ekonometryczny
Keywords in Englishoccupational activity, education, fertility rate, econometric model
Abstract in PolishW pracy zbadano wpływ wykształcenia i dzietności na zatrudnienie kobiet rozpatrywane jako udział kobiet aktywnych zawodowo w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej. Zbudowano ekonometryczne modele trendu i autoregresji. Pokazano, że w Polsce wykształcenie wyższe i dzietność nie mają dużego wpływu na obecność kobiet na rynku pracy. W Unii Europejskiej zarówno wykształcenie, jak i dzietność mają istotny wpływ na zwiększenie możliwości znalezienia pracy. W Niemczech ważną determinantą jest wykształcenie, a we Francji – dzietność.
URL http://www.wspolczesnagospodarka.pl/wp-content/uploads/2016/12/2_K_Martens_A.Mrela_WG_4_2016_GG.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back