Ewolucja informacji o usługach w zbiorowym transporcie miejskim na przykładzie Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni

Maciej Helbin , Olgierd Wyszomirski

Abstract

Under the influence of changes in available information technologies, passengers expect better and better information about services. Information solutions used by organizers and operators of public urban transport have undergone far-reaching changes in recent years. The article presents modern information solutions used in collective urban transport. The role of information in this transport was shown on the example of the Public Transport Board in Gdynia. In connection with the introduction of the modern TRISTAR traffic management system in the Tri-City and the purchase of many modern buses and trolleybuses in the ZKM network in Gdynia, the system of informing passengers about the services of this organizer has been significantly developed. An important role in this system is played by websites and internet applications that are constantly developing their functionality, providing both static and dynamic information about public transport services. Innovative and modern information carriers and internet applications have become the basis for the evolution of transport services. It can be assumed that thanks to the Internet of Things will continue to develop applications presenting available travel methods together with all necessary information to make rational or optimal decisions in the given conditions determining transport behavior.
Author Maciej Helbin
Maciej Helbin,,
-
, Olgierd Wyszomirski (FE/DTM)
Olgierd Wyszomirski,,
- Department of Transportation Market
Journal seriesTransport Miejski i Regionalny, ISSN 1732-5153, (0 pkt)
Issue year2020
No4
Pages16-21
Publication size in sheets0.50
Keywords in Polishzbiorowy transport miejski, postulaty przewozowe, informacja o usługach
Keywords in Englishcollective urban transport, transport demands, information on services
Abstract in PolishPod wpływem zmian w dostępnych technologiach informacyjnych pasażerowie oczekują coraz lepszej informacji o usługach. W rozwiązaniach informacyjnych stosowanych przez organizatorów i operatorów zbiorowego transportu miejskiego nastąpiły w ostatnich latach daleko idące zmiany w tym zakresie. W artykule przedstawione zostały nowoczesne rozwiązania informacyjne stosowane w zbiorowym transporcie miejskim. Rola informacji w tym transporcie została pokazana na przykładzie Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. W związku z wprowadzeniem w Trójmieście nowoczesnego systemu zarządzania ruchem drogowym TRISTAR oraz zakupem wielu nowoczesnych autobusów i trolejbusów w sieci ZKM w Gdyni znacznie rozwinięto system informowania pasażerów o usługach tego organizatora. W systemie tym istotną rolę pełnią ciągle rozwijające swoją funkcjonalność strony i aplikacje internetowe udostępniające zarówno statyczną, jak i dynamiczną informację o usługach zbiorowego transportu miejskiego. Podstawą ewolucji o usługach transportowych stały się innowacyjne i nowoczesne nośniki informacji i aplikacje internetowe. Można przyjąć, że dzięki tzw. internetowi rzeczy będzie postępować dalszy rozwój aplikacji prezentujących dostępne sposoby podróży wraz z wszystkimi niezbędnymi informacjami służącymi do podejmowania racjonalnych lub optymalnych w danych warunkach decyzji determinujących zachowania transportowe.
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
File
Helbin_Maciej_Ewolucja_informacji_2020.pdf Helbin_Maciej_Ewolucja_informacji_2020.pdf 421,4 KB
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 14-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaUtwór jest udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?