Pomiędzy subiektywnością a obiektywnością: problem podmiotowości prawnej w kontekście biopolityki i urządzenia Michela Foucaulta

Maria Łojek-Kurzętkowska

Abstract

The subject of this paper is the issue of legal identity of human being in reference with the bioethical law in Poland. My purpose is to demonstrate the inadequacy of the present formulation of identity in accordance with both bioethical issues, as well as the Postmodern approach to the law. The first section of this paper focuses on describing the consequences of the crisis concerning human identity in regard with the bioethical law. The second section concerns the Postmodern approach to the legal identity. The following part of the article explores the paradoxical nature of human identity in the context of illusion and epistemic duality of human self (the objective and the subjective perspectives of human life). It appears that bioethical problems of the contemporary world require the solutions deriving from the reflection on Biopolitics and Governmentality by Michel Foucault.
Author Maria Łojek-Kurzętkowska (FSS / IPSJ)
Maria Łojek-Kurzętkowska,,
- Institute of Philosophy, Sociology and Journalism
Other language title versionsBetween subjectivity and objectivity: the problem of legal identity in reference with Michel Foucault‘s biopolitics and governmentality
Journal seriesMiscellanea Anthropologica et Sociologica, ISSN 2084-2937, e-ISSN 2354-0389, [2354-0389], (B 10 pkt)
Issue year2018
No19 (3)
Pages72-87
Publication size in sheets1.05
Keywords in Polishpodmiotowość prawna, biopolityka, urządzenie, subiektywność, obiektywność
Keywords in Englishlegal identity, biopolitics, governmentality, subjectivity, objectivity
Abstract in PolishTematem artykułu jest zagadnienie podmiotowości człowieka w odniesieniu do prawa bioetycznego w Polsce. Moim celem jest ukazanie nieadekwatności obowiązującego określenia podmiotowości w stosunku do problemów bioetycznych i postmodernistycznego modelu prawa. Pierwsza część artykułu koncentruje się wokół opisu konsekwencji kryzysu podmiotowości dla rozstrzygnięć z zakresu prawa bioetycznego. Druga część jest poświęcona postmodernistycznemu modelowi podmiotowości prawnej. Kolejna sekcja opracowania dotyczy analizy paradoksalności pojęcia podmiotowości w kontekście zagadnienia iluzoryczności i dwoistości epistemicznej ludzkiego „ja” (perspektywa subiektywna i perspektywa obiektywna). Okazuje się, że problemy bioetyczne współczesnego świata wymagają rozstrzygnięć, dla których interesujący punkt wyjścia może stanowić refleksja na temat biopolityki i urządzenia autorstwa Michela Foucaulta.
URL https://maes-online.com/resources/html/article/details?id=182478
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 30-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back